REMISSVAR10 november 2023

Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – Utveckla arbetssätt och parallella processer (Ei R2023:09)

MOTTAGARE
Klimat- och näringslivsdepartementet
Externt diarienummer
KN2023/03008
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-113

För att nödvändiga investeringar i både elnätsutbyggnad och ny elproduktion ska kunna göras i tid måste ledtiderna för elnätsutbyggnad kortas rejält. Med liggande förslag når man en bit på väg, men det är långt ifrån tillräckligt. Det krävs mer omfattande åtgärder, vilket utredningen lämnat därhän. I sin rapport har Energimarknadsinspektionen (Ei) förtjänstfullt gjort en gedigen beskrivning hur systemen ser ut i andra länder respektive hur Trafikverkets lagrum ser ut. Men vi konstaterar dock att Ei inte har dragit några slutsatser utifrån denna fakta.

Förslagen från utredningen har rätt inriktning, men behöver vidareutvecklas. De är samtidigt otillräckliga. Förändringar i miljöbalken och genomförande av förslag från Klimaträttsutredningen brådskar. Svenskt Näringsliv anser att det vore lämpligt att lyfta de förändringsförslag som rör miljöbalken i den pågående utredningen av miljötillståndsprocesser. Skyndsam elnätsutbyggnad är tillsammans med effektiva miljötillståndsprocesser centrala för att Sverige och näringslivet ska kunna nå klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft.

Att få ned ledtiderna så mycket som behövs kommer kräva ett intensivt reformarbete på många områden.

Ansvarig handläggareMichelle Tun von Gyllenpalm
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist