Rapport6 oktober 2020

Kraftsamling elförsörjning - Internationell kartläggning

Syftet med rapporten är att på en övergripande nivå indikera hur elproduktion, regelverk, incitament och sammanlänkning av elnätet i Sverige och omkringliggande länder kan komma utvecklas under den kommande 20–30 årsperioden samt vilka konsekvenser dessa förändringar kan medföra på elprisutvecklingen. I rapporten analyseras utvecklingen i de nordiska länderna, Baltikum, Polen, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna samt Ryssland.

Sveriges och Europas energisystem är under förändring. Samhällets styrande trender såsom hållbarhet, digitalisering och elektrifiering är drivande faktorer som tillsammans påskyndar utvecklingen inom energiområdet. Detta leder till att ökad mängd intermittent kraft byggs vilket i sin tur ställer högre krav på ett flexibelt och i än högre grad än i dag sammanlänkat europeiskt energisystem. I en framtid med ett mer komplext och sammankopplat energisystem såväl geografiskt, marknadsmässigt som tekniskt kan det komma förväntas att än mer direktiv, lagar och förskrifter styr utvecklingen i symbios med samhällets megatrender. Då samhällets megatrender till stor del återspeglar kundernas värderingar och behov samtidigt som det från EU finns starkt uttalat att kundernas möjlighet att påverka ska öka, kommer det framtida energisystemet och energimarknaden med stor sannolikhet vara mer kundcentrerad. Allt som allt bör det poängteras att det är många olika faktorer som påverkar energisystemet utveckling.

Skriven avAFRY
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist