Webbinarium

Miljöprövnings­utredningen – hinder eller möjliggörare?

juni
15
2022

HAR SÄNTS LIVE

NYTT DATUM
Delta digitalt eller fysiskt
15 juni 2022, 8:30-10:00
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy

För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål till 2045 kommer enorma investeringar i nya produktionsmetoder, ny teknologi och ny elproduktion att behövas. Gemensamt för dessa stora projekt är att de i stort sett alltid är direkt eller indirekt beroende av miljötillstånd enligt miljöbalken.

I augusti 2020 tillsatte regeringen Miljöprövningsutredningen för att ”se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på de ändringar och åtgärder som krävs för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning”. Utredningens syfte var att se över vilka horisontella förändringar som behöver göras i miljöprövningen, för att underlätta och snabba på prövningen för miljö- och klimatförbättrande investeringar. 

Ett år senare fick utredningen tilläggsdirektiv. Man skulle nu också utreda om domstolarnas handläggning kunde effektiviseras, om ett begränsat förtursförfarande för tillstånd skulle på ett väsentligt sätt kunna bidra till att nå målen i det klimatpolitiska ramverket samt hur tidsbegränsning av tillstånd och omprövning av tillstånd och villkor skulle kunna säkerställa att verksamheter och åtgärder bedrivs med moderna miljövillkor. 

Näringslivet har sett fram mot utredningens förslag med förhoppningen att de ska kunna bli viktiga pusselbitar för en effektivisering av miljöprövningen.

Svenskt Näringsliv bjuder nu in till seminarium där rådmannen Peter Ardö, som lett utredningen, kommer att presentera utredningens förslag. Presentationen kommer att följas av ett panelsamtal där förslagen diskuteras med representanter för näringslivet.

Deltagare: 

Peter Ardö, Särskild utredare i Miljöprövningsutredningen 

Mikael Hägglöf, Partner och Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB 

Rebecca Wennerberg, Miljöjurist, IKEM 

Nicklas Skår, Jurist, Svenskt Näringsliv

Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv 

Kaffe och lättare frukost serveras från kl 08.00.

Välkommen

juni
15
2022

HAR SÄNTS LIVE

NYTT DATUM
Delta digitalt eller fysiskt
15 juni 2022, 8:30-10:00
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist