REMISSVAR4 oktober 2021

Remiss Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin

MOTTAGARE
Miljödepartementet
Externt diarienummer
M2021/00950
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-106

Svenskt Näringsliv stödjer utredningens förslag om införande av möjlighet för verk-samhetsutövare att göra frival för sitt kommunala avfall.

För att Sverige ska kunna bli ett fossilfritt välfärdsland behöver många steg tas för att främja den cirkulära ekonomin och underlätta för näringslivets omställning. Möjlig-heten för verksamhetsutövare att kunna göra frival är en viktig pusselbit för att främja utvecklingen. Regeringen har höga ambitioner för att Sverige ska bli mer cirkulärt, en ambition som delas av det svenska näringslivet. Sverige måste nu följa sina nordiska grannländer och införa ett frival för att möjliggöra för näringslivet att förädla avfall och utveckla cirkulära material- och produktflöden. Införandet av ett frival ger företagen den rådighet som krävs för att kunna möjliggöra satsningar på innovation och nya investeringar kopplat till aktuella avfallsströmmar.

Införandet av ett frival är än viktigare att införa i och med att det nya begreppet kommunalt avfall har införts i svensk lag vilket, beroende på hur det kommer att tolkas, riskerar att slå sönder väl fungerande förädlings flöden och hindra nya cirkulära flöden från att realiseras om inte införande av frival genomförs snarast.

Ansvarig handläggareJenny Svärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist