REMISSVAR8 mars 2021

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier

MOTTAGARE
EU-kommissionen
Externt diarienummer
M2020/ 01583
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-27

Svenskt Näringsliv stödjer EU-Kommissionens arbete med hållbara produkter enligt Circular Economy Action Plan. Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet mot en cirkulär ekonomi och vill ha en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till Kommissionens arbete. Handlingsplanen innehåller många initiativ som Svenskt Näringsliv ser, rätt utformade, utgör bra verktyg för att möjliggöra omställningen till en cirkulär ekonomi. Det är viktigt att arbetet även fortsatt präglas av att säkra EU:s långsiktiga konkurrenskraft. Elektrifiering är ett viktigt verktyg i omställningen för att nå uppsatta klimatmål. Batterier kommer att vara en viktig del i denna omställning. Svenskt Näringsliv tackar för möjligheten att inkomma med kommentarer på föreslagen batteri-förordning. Vårt svar är i huvudsak av principiell karaktär.

Ansvarig handläggareJenny SvärdMarie Knutsen-Öy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist