REMISSVAR4 september 2023

Remiss av Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

MOTTAGARE
Klimat-och näringslivsdepartementet
Externt diarienummer
KN2023/03470
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-102

Näringslivets elektrifiering och klimatomställning kräver ny fossilfri kraft till konkurrenskraftiga kostnader. Det behövs mer av alla fossilfria kraftslag för att klara elektrifieringen. Havsbaserad vindkraft utvecklas snabbt och har potential att göra stor skillnad för näringslivets energiförsörjning. Men subventioner av enskilda kraftslag skapar undanträngningseffekter, gynnar inte elanvändarna som helhet vilket motverkar en effektiv resursallokering. Svenskt Näringsliv anser inte att staten ska stå för kostnaderna för anslutning av havsbaserad vindkraft.

  • Utgångspunkten ska vara att alla produktionsslag bär sina egna kostnader.
  • Svenska kraftnäts (SvK) uppdrag ska vara att bygga ett transmissionsnät i Sverige där detta är samhällsekonomiskt motiverat, dvs Svenska kraftnät ska enligt 3 § 1 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät bygga ut ett transmissionsnät för el i Sverige och förbindelser med elnät i andra länder baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar.
  • SvK behöver skyndsamt klargöra förutsättningarna för anslutning av havsbaserad vindkraft på ett sådant sätt att långt gångna projekt kan nå fram till genomförande.
  • Det är rätt att nätkundkollektivet inte belastas med kostnader som bör tas av producentledet.
  • Viktigt med snabbt beslut för att ge tydliga spelregler till marknaden.
Ansvarig handläggareMichelle Tun von Gyllenpalm
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist