REMISSVAR22 mars 2021

Remiss av promemorian genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

MOTTAGARE
Miljödepartementet
Externt diarienummer
M2020/02035
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-14

Svenskt Näringsliv har nedanstående sammanfattande kommentarer på förslaget:

• Förslaget innehåller flera positiva delar. • Det är viktigt att definitionen av plast är densamma som i engångsplastdirektivet (2019/904).

• Inför en mjuk tillämpning av märkningskrav och senarelägg tillhörande miljösanktionsavgift.

• Vi stödjer inte förslaget om förbud mot muggar som innehåller mer än 10 % plast.

• Förslaget om flergångssystemet för matlådor och muggar måste utredas ytterligare innan krav införs.

• Nedskräpningsavgiften måste omarbetas då den är framtagen baserat på bristande underlag och har karaktären av en skatt snarare än en avgift.

Ansvarig handläggareJenny Svärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist