Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
REMISSVAR16 februari 2021

Remiss av Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel –kontrollstation

MOTTAGARE
Infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
I2020/03425
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-28

Svenskt Näringslivs synpunkter sammanfattas i följande punkter:

• Promemorian innehåller en otillräcklig analys om påverkan på näringslivet till följd av högre drivmedelspriser. Svenskt Näringsliv efterfrågar därför en fördjupad analys av mer exakta uppskattningar av reduktionspliktens effekter på svensk konkurrenskraft.

• Konsekvenser för hushållen saknar ett helhetsperspektiv. Höjda drivmedelspriser slår mot mobilitet och tillgänglighet, speciellt i de delar av Sverige där bil är det enda realistiska transportalternativet.

• Drivmedelsbeskattningen måste moderniseras. Överindexeringen av drivmedel har pausats men bör avskaffas. Tidigare förslag om en flexibel kalibreringsmekanism bör förverkligas. • Genomför en total översyn av transportsektorns samlade skatter och avgifter kopplat till näringslivets konkurrenskraft.

Ansvarig handläggareJesper Gyberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist