REMISSVAR23 september 2021

Remittering av Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030

MOTTAGARE
Miljödepartementet
Externt diarienummer
M2021/01390
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-121

Svenskt Näringsliv står bakom målet om att EU ska nå netto-noll 2050 och vi bidrar aktivt i diskussionerna om hur EU bäst kan nå det skärpta 2030-målet. Hörnstenar i såväl den svenska som den EU-gemensamma klimatpolitiken måste utgöras av kostnadseffektivitet och en politik som stärker konkurrenskraften och undviker koldioxidläckage. Svenskt Näringsliv har också sedan tidigare uttalat ett starkt stöd för införandet av en nationell minimiskatt på CO2 i unionen. EU-kommissionen väljer att istället gå fram med ett förslag om ett nytt utsläppshandelssystem för uppvärmning av byggnader och transporter. Detta nya system riskerar att skapa betydande problem för Sverige, inte minst genom att ytterligare ett styrmedel nu adderas till den breda flora av styrmedel som redan reglerar svensk transportsektor. Vidare ser vi en risk att kostnader staplas på varandra.

Ansvarig handläggareJesper Gyberg Ek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist