Seminarium

Hur väl klarar Sveriges elmarknadsmodell klimatomställningen?

okt
23
2020
Endast digitalt deltagande
23 oktober 2020, 11:00-12:00

Välkommen till Svenskt Näringslivs webbsända rundabordssamtal: Hur väl klarar Sveriges elmarknadsmodell klimatomställningen?

Elsystemet i Sverige är en viktig möjliggörare i pågående klimatomställning. Ett väl fungerande elsystem är en nödvändighet för att fasa ut vårt fossilberoende. Sveriges elsystem står inför stora utmaningar med ökad elanvändning i kombination med allt mer väderberoende produktion. För att inte hindra investeringar som möjliggör klimatomställningen är det viktigt att leveranssäkerhet säkerställs på ett kostnadsoptimalt sätt. Under samtalet diskuterar vi vilka styrkor och svagheter vi ser med dagens marknadsmodell ur ett 2045 perspektiv, samt vilka förändringar som behövs för att säkerställa nödvändiga investeringar i elproduktion och elnät.

Inom projektet Kraftsamling elförsörjning arbetar Svenskt Näringsliv med att ta fram vilka policybeslut som behöver fattas för att säkerställa ett kostnadseffektivt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem 2045. Vi låter olika experter, konsulter och forskare göra djupdykningar inom ett flertal olika perspektiv som har stark påverkan på de beslut som kommer att behöva tas.

Samtalet inleds med presentation av följande rapporter:

  • Elmarknaden och investeringar i elproduktion” från IFN, som fokuserar på incitamenten att investera i ny elproduktion, identifierar styrkor och svagheter med den nuvarande marknaden och kommer med föreslag på förbättringar.
  • PPA och elmarknaden” från ELS Analys som beskriver PPA som drivkraft för förnybar elproduktion, dess fördelar och nackdelar samt möjliga lösningar.
  • Långsiktig Scenarioanalys” från Qvist Consulting som beskriver hur ett kostnadsoptimalt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem ser ut i Sverige år 2045.

Efter presentationerna följer ett samtal om elmarknadsmodellens funktion och behovet av förändringar mellan rapportförfattarna. Det kommer även finnas utrymme för frågor från dem som lyssnar på seminariet.

Deltar gör:

  • Staffan Qvist, energikonsult, Qvist Consulting
  • Elin Akinci, energianalytiker, ELS Analys
  • Thomas Tangerås, docenter i nationalekonomi, IFN
  • Marie Knutsen-Öy, ansvarig energipolicys, Svenskt Näringsliv

Länk skickas ut till anmälda deltagare via mejl innan webbinariet.

Varmt välkomna till detta rundabordssamtal!

okt
23
2020
Endast digitalt deltagande
23 oktober 2020, 11:00-12:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist