REMISSVAR22 december 2021

Remiss av Elvägsutredningens betänkande (SOU 2021:73) Regler för statliga elvägar

MOTTAGARE
Infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
I2021/02450
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-148

Svenskt Näringsliv har fått möjlighet att lämna synpunkter på Regler för statliga elvägar (SOU 2021:73) Elektrifieringen av samhället i allmänhet och transportsektorn i synnerhet är en viktig del i att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Svenskt Näringsliv ser utveckling av elvägar som en del i denna omställning. Utgångspunkten för ställningstagandet är att satsningen uppvisar samhällsekonomisk lönsamhet1, då det är av stor vikt att skattemedel nyttjas på ett effektivt sätt.

Ansvarig handläggareJohan Nyström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist