Seminarium

”Vad är priset för att avstå alternativa investeringar i infrastruktur?”

juni
02
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
2 juni 2022, 12:30-13:30
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy

Framgångsrika företag förutsätter att varor och människor kan transporteras såväl inom, som ut ur, landet. Transporter är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och utvecklat välstånd. 

I närtid fattar regeringen beslut om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. De kommande tolv åren ska över 799 miljarder kronor satsas på utveckling och vidmakthållande av infrastrukturen - trots det anser många remissinstanser att staten satsar för lite och för sent på infrastruktur.

I projekt Infra2050 arbetar Svenskt Näringsliv för att inget svenskt företag ska begränsas av en otillräcklig infrastruktur. För att möta behoven av såväl upprustning som nyinvesteringar för digitalisering, klimatomställning och tillväxt kommer enorma resurser att behövas. Vi måste tillvarata alla möjligheter till att kunna möta finansieringsbehovet, men trots det är användandet av privat finansiering av infrastruktur sällsynt. 

Under seminariet presenterar Nils Paul, projektledare för Infra2050, en rapport om de juridiska förutsättningarna för alternativ finansiering av infrastruktur. Rapporten går också igenom fem fall av befintliga infrastrukturprojekt i Sverige och Europa som färdigställts genom olika, alternativa, finansieringsmodeller. 

Presentationen följs av kommentarer från sakkunniga inom alternativ finansiering samt en panel med riksdagsledamöter som kommer att diskutera möjligheterna till att eventuellt öka andelen projekt som genomförs med alternativa finansieringsmetoder, som ett möjligt sätt att kunna inkludera ett större antal projekt i den nationella planen. 

Deltagare: 

Karin Johansson, vice vd, Svenskt Näringsliv

Nils Paul, ansvarig infrastruktur, Svenskt Näringsliv

Torborg Chetkovich, Infrastructure Executive

Peter Dahl, investeringsansvarig, Polhem Infra

Maria Stockhaus, riksdagsledamot, Moderaterna

Anders Åkesson, riksdagsledamot, Centerpartiet

Emma Berginger, riksdagsledamot, Miljöpartiet

Teres Lindberg, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Seminariet modereras av Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv. 

Varmt välkommen till lanseringen av en högaktuell rapport.

juni
02
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
2 juni 2022, 12:30-13:30
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist