NYHET11 maj 2021

EU återupptar förhandlingar med Indien om ett frihandelsavtal

EU och Indien har beslutat att återuppta förhandlingarna om ett frihandelsavtal. På sikt kan detta öppna upp mycket stora affärsmöjligheter för svenska företag, både när det gäller export och import.

Indien och EU inledde förhandlingar om ett frihandelsavtal 2007, men 2013 suspenderades dessa eftersom det var för stora skillnader mellan parterna och det inte ansågs meningsfullt att fortsätta.

Indien och EU inledde förhandlingar om ett frihandelsavtal 2007, men 2013 suspenderades dessa eftersom det var för stora skillnader mellan parterna och det inte ansågs meningsfullt att fortsätta. Skillnaderna handlade till stor del om att EU:s ambitioner överlag var högre, man ville få bort fler handelshinder och öppna upp marknaderna mer än vad Indien ville. Dessa grundläggande motsättningar består men samtidigt har spelplanen ritats om med ett allt mer dominant Kina.

Indien anses vara ett av världens mest protektionistiska länder, man har inga frihandelsavtal av betydelse med andra länder i världen och man förhandlar heller inga. Indien valde att stå utanför båda de nya gigantiska frihandelsområdena i Ostasien, RCEP och CPTPP. Man driver också ofta en linje i Världshandelsorganisationen (WTO) som syftar till att hindra nya initiativ för mer frihandel.

– Det är sannerligen ingen lätt förhandlingspartner EU nu har, men å andra sidan är de potentiella vinsterna mycket stora. Indien har en snabbt växande ekonomi med en växande medelklass som efterfrågar mängder av konsumtionsvaror och tjänster som produceras i Europa. Dessutom står Indien inför en gigantisk hållbarhetsomställning, som kräver ny teknik och kunnande inom olika områden, något som inte minst svenska företag gärna bidrar med. Problemet idag är att de ofta hindras av olika handelshinder och dessa skulle man kunna komma åt med ett avtal, säger Henrik Isakson policyansvarig för handelspolitik på Svenskt Näringsliv.

”En förhandling med Indien sänder ut starka positiva signaler. Detta kan bli en win-win”, säger Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Det parterna nu satsar på är ett omfattande avtal, inte bara för att liberalisera handeln, utan också för att skydda investeringar. Då Indien har ett omfattande program för att dra till sig investeringar utifrån (Make in India) så kan landet ha ett större intresse än tidigare att också skydda dessa investeringar så att européer ”vågar satsa”. Många svenska företag är aktiva i Indien och kan dra nytta av detta och framför allt kan avtalet locka dit fler nya aktörer enligt Isakson.

Han poängterar vidare:

– Sveriges handel med Kina är, trots relativt liknande befolkningsmängder, mångdubbelt större. Det förklaras av såväl Kinas större produktionskapacitet, högre välstånd men också att Indien har betydligt fler handelshinder och därmed är svårare att handla med. Avtalet måste syfta till att i största möjliga grad reducera sådana hinder.

– Det finns ännu inget datum för förhandlingsstart och ingen förväntar sig att det ska gå fort eller vara lätt. Men bara själva signalen att detta är önskvärt är av stor vikt, inte minst som ett hoppfullt projekt bortom pandemin men också som ett positivt bidrag till EU:s nuvarande handelsstrategi som är mer fokuserad på olika åtgärder för att stänga marknaden än sådana åtgärder som öppnar den. En förhandling med Indien sänder ut starka positiva signaler. Detta kan bli en win-win, säger Henrik Isakson.

Frihandel och handelspolitik
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist