Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 november 2016

Företagare på frihandelsoffensiv

Brexit blev ett bryskt uppvaknande för Europa. När det dessutom finns tecken på att EU slarvar bort den inre marknaden reagerar många småföretagare starkt. ”Protektionismen skrämmer oss småföretagare. Vi vill bevara det öppna samhället”, säger Uniguides vd Anna-Lena Bohm.

Anna-Lena Bohm är vd för Uniguide.

Under ett seminarium i Riksdagen arrangerat av Sällskapet Politik & Näringsliv diskuterades Brexit och den inre marknaden. På plats fanns företagare och företagarföreträdare som tecknade en dyster bild av utvecklingen på den inre marknaden.

Uniguides vd Anna-Lena Bohm berättade att den inre marknaden är långt ifrån fullständig, särskilt inte den digitala inre marknaden.

– Småföretagen säljer till privatpersoner på nätet till hela världen, men inte inom EU. Det handlar om regler som stoppar, sade hon.

Ett konkret exempel på regler som försvårar för små och medelstora företag är bestämmelserna som rör fakturering.

– Fakturorna måste följa bestämmelserna i det enskilda landet. Hur ska jag veta hur en faktura ska vara utformad i till exempel Grekland? Det försvårar, sade Anna-Lena Bohm.

Länder som förespråkar frihandel, till exempel Sverige, hamnar allt som oftast på kollissionskurs med länder som verkar för ökad protektionism, till exempel Frankrike. Därför kan det förvåna att det bland småföretagarna i Europa, oavsett nationalitet, finns en samstämmighet om vikten av en väl fungerande digital inre marknad, enligt Bohm.

Hon är själv djupt engagerad i frågorna som vice ordförande för SME-gruppen inom den europeiska samarbetsorganisationen Businesseurope.

– När jag började fanns det en viss skepticism bland de sydeuropeiska representanterna, men nu är vi fullständigt eniga om vikten av att förbättra den digitala inre marknaden, sade hon.

Ett annat konkret exempel på hur protektionismen smyger sin in i regelverken är ursprungsmärkningen av livsmedel, vilket Kristina Lindahl von Sydow, vice vd på Livsmedelsföretagen, berättade om under seminariet. I det här fallet handlar det om att enskilda medlemsländer inför regler som skapar hinder för livsmedelsföretag från andra länder.

Även inom transportsektorn finns stora utmaningar. Stefan Back, ansvarig för hållbar logistik på Transportföretagen, beskrev transporter över gränserna som en administrativ mardröm.

– Det är svårt att veta vad som gäller. Det är bland annat ett stort problem att myndigheterna inte samarbetar över gränserna, sade han.

Enligt Sara Lowemark, internationell samordnare på Svenskt Näringsliv, ligger ett stort ansvar på de svenska politikerna att verka för att den inre marknaden fungerar samt ökad frihandel.

– Sverige har ett stort förtroendekapital i Bryssel. Vi måste driva på det som leder till ökad tillväxt och välstånd, sade hon.

För Anna-Lena Bohm och andra småföretagare hägrar en europeisk marknad med 700 miljoner konsumenter.

– Det måste vara lika enkelt att sälja sina tjänster och varor till Spanien eller Grekland som till Helsingborg. Så ser det inte ut idag. Risken finns att vi hamnar på efterkälken, sade hon.

Internationell handel
Skriven avHenrik Svidén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist