Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET15 februari 2018

Globaliseringen kan göra alla till vinnare

Globaliseringens fördelar har kommit i skymundan i en allt mer frihandelsfientlig diskussion. En nysläppt rapport, som förklarar frihandelns positiva effekter för länder, företag, konsumenter och medborgare, söker råda bot på alla myter och missuppfattningar.

Foto: Mostphotos

Det brukar heta att världen krymper. Ny teknik, globalisering och ett allt större intresse för omvärlden minskar känslan av avstånd mellan olika marknader. Små- och medelstora företag vill ta sig utanför Sveriges gränser.

Samtidigt hävdar president Donald Trump att frihandelsavtal missgynnar USA. Presidentens protektionistiska handelspolitik under parollen ”America First” är oroväckande för exportberoende länder som Sverige.

– Att tro att globaliseringen kan drömmas och regleras bort, att man genom att resa protektionistiska hinder skyddar inhemska intressen, kommer bara i förlängningen att resultera i försvagad konkurrenskraft och minskade möjligheter att skapa jobb och tillväxt, säger Niklas Bergström, ansvarig för frågor som rör frihandel och globalisering.

Han medger att vissa länder, företag och individer relativt sett har förlorat i förhållande till den stora majoriteten, som har gynnats av ett högt internationellt konkurrenstryck.

– Därför är det avgörande att nationella system riggas på ett sådant sätt att de eventuella förlorarna fångas upp genom åtgärder som gör att nya jobb och affärsmöjligheter skapas.

Trenden är annars att globaliseringens effekter ifrågasätts från flera håll, inte bara i traditionellt frihandelsfientliga läger, konstaterar Niklas Bergström.

– Känslan sprids bland annat via sociala medier, att en liten handfull personer som tillhör den så kallade eliten eller etablissemanget, utnyttjar globaliseringen för egen vinning och på andras bekostnad.

För att råda bot på denna villfarelse och stoppa den fortsatta mytspridningen i globaliseringsdebatten, har tankesmedjan ECIPE, med stöd av Svenskt Näringsliv, tagit fram rapporten ”De ekonomiska vinsterna av globalisering för företag och konsumenter.”

Studien förklarar frihandelns positiva effekter på världsekonomin, för enskilda länder och företag samt för konsumenter och medborgare. Den visar också på sambanden mellan globaliseringen och fördelarna med fortsatt öppenhet och ett hållbart samhälle.

Niklas Bergström understryker att globaliseringen, frihandeln och öppenheten inklusive den fria rörligheten har haft stora positiva effekter på världsekonomin och enskilda länder. Miljoner människor har lyfts ur fattigdom och levnadsstandarden har generellt ökat markant.

– Globaliseringen och frihandeln har inte bara underlättat varuutbytet mellan länder och regioner, utan också bidragit till ökad stabilitet och säkerhet. Trots de många oroshärdar som fortfarande finns i vår omvärld, är alltfler länder ömsesidigt beroende av varandra, och föredrar att skicka varor över gränserna istället för soldater för att använda en gammal sanning, säger han.

Läs den svenska versionen här

En engelsk, fransk och tysk version av rapporten hittar du här

Globalisering
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist