Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 januari 2020

Ny Kinastrategi tar ett helhetsgrepp

EU behöver ta ett helhetsgrepp och arbeta på flera fronter samtidigt för att tillvarata möjligheterna och hantera utmaningarna i relationen till Kina. Det framgår av Businesseuropes Kinastrategi

Businesseuropes Kinastrategi fokuserar på både utmaningar och möjligheter i handeln med Kina och innehåller fler än 100 rekommendationer för att förbättra villkoren för europeiska företag.

Kina är en av EU:s viktigaste handelspartner och goda handelsrelationer mellan Kina och EU är viktigt för att kunna bibehålla och öka handeln. Samtidigt finns det utmaningar i förhållandet med Kina vilket skapar problem för europeiska företag.

Kina är både en viktig importmarknad och en viktig exportmarknad för europeiska företag och de senaste årens tillväxt i handeln har bidragit till ekonomisk utveckling i såväl Kina som EU. Möjligheterna till förbättrat samarbete är många och potentialen är stor, samtidigt skapar Kinas statsledda ekonomiska system ofta en obalans där inhemska företag premieras över utländska vilket i sin tur försvårar europeiska företags möjligheter att verka i Kina. Mycket pekar dessutom på att Kina nu konsoliderar sin statsledda ekonomi snarare än att genomföra marknadsekonomiska reformer och frågan är inte längre när Kina kommer bli en marknadsekonomi utan om det överhuvudtaget kommer att ske.

För att tillvarata möjligheterna och hantera utmaningarna i relationen till Kina behöver EU ta ett helhetsgrepp och arbeta på flera fronter samtidigt. BusinessEurope lyfter de mer övergripande möjligheterna och utmaningarna men pekar också ut konkreta områden där EU bör arbeta.

BusinessEuropes position bygger på fyra huvudmål nämligen:

Säkra ett level playing field mellan Kina och EU.
För att åstadkomma detta behöver EU agera för ett reformerat WTO som kan åstadkomma fler gemensamma regelverk och implementera de regler vi kommit överens om globalt. EU måste också arbeta för att öka intensiteten i WTO-förhandlingarna kring tjänstehandel och färdigställa de bilaterala förhandlingarna om ett investeringsavtal med Kina. EU behöver dessutom stärka samarbetet med Kina kring e-handel och skärpa reglerna kring immateriella rättigheter.

Hantera konsekvenserna av marknadsstörande politik.
Andra länders subventioner skapar problem för europeiska företag, både inom EU och i konkurrensen på andra länders marknader. EU behöver ta fram principer för hur man ska hantera statsägda företag som konkurrerar på den europeiska marknaden, vidta åtgärder för att hantera industrisubventioner och arbeta för att eliminera överkapacitet globalt.

Stärka EU:s egna konkurrenskraft
Förra året ansågs det vara enklare att starta företag i Kina än i EU. Ska europeiska företag kunna fortsätta konkurrera på en global marknad behöver det bli enklare att starta och driva företag inom EU. EU behöver fördjupa den inre marknaden, satsa på forskning, utveckling och innovation samt ta bort onödigt regelkrångel. EU måste samtidigt föregå med gott exempel genom att följa överenskomna regler och motverka diskriminering av icke-europeiska företag som konkurrerar på den europeiska marknaden.

Säkra rättvis konkurrens och samarbete i tredjeländer.
Europeiska och kinesiska företag konkurrerar ofta på andra marknader än sina egna. Det är i grunden positivt men det är samtidigt viktigt att konkurrensen sker på rimliga villkor. EU behöver göra mer för att Kina ska följa WTO-regelverken, inte minst genom att påverka Kina till att acceptera GPA och följa globala regler, men EU behöver också ta tillvara på samarbetsmöjligheter och exempelvis undersöka om det går att hitta synergier mellan EU:s Connectivity Strategy och Kinas Belt and Road-initiativ.

Internationell handel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist