NYHET17 december 2021

Dags att undersöka det lokala företagsklimatet

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Snart landar 2022 års enkät i företagens inkorgar och brevlådor.

70 000 företag svarar på enkäten om företagsklimatet, antingen via mejl eller post. 31 maj nästa år redovisas resultaten.

Det är dags för undersökningen av det lokala företagsklimatet. När skickas den ut till företagen?

– Företagen som får enkäten kommer kunna svara på den från och med den 3 januari. Totalt får drygt 70 000 företag enkäten, antingen digitalt per mejl eller fysiskt per post. Den 31 mars är sista svarsdagen, säger Ronja Nyman, projektledare för undersökningen.

Varför är undersökningen viktig för kommunerna?

– Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen – vad är bra, vad behöver bli bättre och hur har utvecklingen sett ut över tid. Det är ett viktigt verktyg i kommunernas arbete att förbättra det lokala företagsklimatet. Svenskt Näringslivs regionkontor för utvecklingsinriktade dialoger tillsammans med kommunpolitiker och kommunala tjänstepersoner i detta syfte.

Ronja Nyman, projektledare för undersökningen. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Hur många företag är det som svarar på enkäten?

– I år svarade hela 32 000 företag på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 50 %. Att många företag svarar är viktigt för att kommunerna ska få så bra underlag som möjligt att arbeta vidare med. Varje företags svar är därför betydelsefullt.


Kan kommunerna hjälpa till?

– Vi vet att många kommuner uppmanar företagen att svara. De vill få så många svar som möjligt i sin kommun och det uppskattar vi såklart! De kan resonera med våra regionkontor om hur de kan bidra.

Är det något nytt i år?

– Utöver de ordinarie frågorna som vi ställer varje år har vi två extrafrågor. Extrafrågorna 2022 handlar om tvekan att lämna klagomål till kommunen, och i vilken utsträckning kommunen vidtar åtgärder utifrån företagares synpunkter. Nytt för i år är också att undersökningen genomförs av Ipsos, på uppdrag av Svenskt Näringsliv.


När publiceras resultaten?

– Den 31 maj finns resultaten att ta del av på www.foretagsklimat.se.

Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist