LogoLogo
LogoLogo
Nyhet5 april 2019

Engagerade företag gjorde Strömstads strategiarbete framgångsrikt

2016 började Strömstad ta fram en ny näringslivsstrategi. Två år senare fick kommunen utmärkelsen ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.

Hans Friberg

Hur har Strömstad lyckats? Vi har frågat Hans Friberg, näringslivsutvecklare i Strömstads kommun sedan 2016, som menar att tre framgångsfaktorer har varit avgörande för Strömstads förbättrade företagsklimat.

Politisk vilja

I kommunens vision står att ”Det ska vara positivt att driva företag i Strömstads kommun”. Bakom orden finns en äkta vilja från politikerna. Engagemanget från och den nära kontakten med den högsta ledningen har varit en viktig framgångsfaktor för Strömstad.

– Vi har ett kommunalråd som är fantastiskt engagerat, berättar Hans Friberg, och betonar hur viktig den nära kontakten är för att få kraft i utvecklingsarbetet.

– Vi är ofta på företagsbesök tillsammans och i bilen kan vi diskutera näringslivsfrågor.

Involvera företagen

– Man behöver ha engagerade företag. Om man låter företagen vara med och påverka besluten på riktigt, då skapar man engagemang, menar Hans Friberg.

Arbetet med den nya strategin inleddes med en workshop där 25 företagare, 10 politiker och 15 tjänstemän möttes. Deltagarna gick igenom starka och svaga sidor, så att alla hade samma bild av kommunens nuläge. Sedan gallrade man bland frågorna, så att man fick fram ett antal fokusområden som var viktigast. Workshopen leddes av Arena för Tillväxt.

– En extern part kan fungera som en neutral motvikt och har erfarenhet i hur man får processen att fungera. Annars tänker företagen lätt att ”nu hittar kommunen på nåt igen”, menar Hans.

Företagarna, politikerna och tjänstemännen fick skriva upp vilka frågor de ville jobba vidare med.

Utifrån det bildades arbetsgrupper med en företagare som ordförande och en tjänsteman som sekreterare, som arbetade fram innehållet i strategin. Ett halvår efter att strategiarbetet påbörjats antogs strategin av kommunfullmäktige, men arbetsgrupperna lever kvar och fylls på efterhand som personer försvinner. På så vis håller man liv i både företagens engagemang och utvecklingsarbetet.

Börja jobba

Efter att strategin antagits började åtgärderna rulla på snabbt. I arbetsgruppen för näringsliv och företagande bestämde man sig bland annat för att använda metoden ”Samspelet med företagen” och inrätta funktionen ”företagslots”, där näringslivsutvecklaren är sammankallande för att bjuda in alla berörda handläggare när någon till exempel vill starta restaurang. Redan efter ett år är flera åtgärder genomförda.

– Det ska utredas till förbaskelse många gånger. Börja köra nån gång! Många saker kan lösas längs vägen. Men lova inte mer än ni kan hålla, säger Hans Friberg.

Strömstads bästa tips

  • Ge företagen riktigt inflytande så skapas engagemang.
  • Lyft näringslivsfrågorna till politiken. Kommunalråd och kommunchef måste vara med på banan för att frågorna ska komma framåt.
  • Informera om vad som händer, så att även de som inte är med i projektet känner att det händer saker.
  • Starta bara upp så många projekt som ni hinner med, så att ni fortsätter vara trovärdiga. Visa resultat av samarbetet.
  • Anlita externa processledare och lämna kommunhuset, så att ni bryter ”uppifrån”-känslan.
  • Ha kul! Kan man skratta ihop kommer man mycket längre.
  • Utred inte i evigheter – börja köra! Många saker kan lösas längs vägen.

Intervjun med Hans Friberg är en del av Guide för bättre lokalt företagsklimat: Tema mål, strategi och ledarskap.

Den och andra guider finns att läsa och ladda ner här.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist