Konkreta verktyg för ett bättre företagsklimat

Med ett bra företagsklimat kan fler företag startas och de som redan finns kan växa och anställa. Kommunen blir mer attraktiv för ytterligare företagsetableringar och inflyttning från andra kommuner. Därmed ökar också skatteintäkterna till kommunen och möjligheterna att fördela gemensamma resurser till de delar av välfärden där de behövs.

Svenskt Näringslivs undersökningar visar att en av de viktigaste faktorerna för ett bra företagsklimat är attityderna till företagande. I de kommuner där kommunpolitiker och kommunala tjänstemän har företagsvänliga attityder fungerar service och tillämpning av regler bra enligt företagarnas bedömning. Det finns alltså ett positivt samband mellan politikernas attityder till företagande och kommunens service samt dess tillämpning av regler och byråkrati. Politikernas attityder återspeglas även i faktorer som kommunal konkurrens och upphandling av kommunala entreprenader.

Våra verktyg

Nedan listas de konkreta verktyg vi har tagit fram för att underlätta för kommuner i arbetet med det lokala företagsklimatet.

Visar 1 - 4 av 4
Konkurrens på (o)lika villkor - guide för lokalt företagsklimat

Konkurrens på (o)lika villkor - guide för lokalt företagsklimat

Så kan kommuner arbeta med att minska osund konkurrens för att åstadkomma ett bättre företagsklimat.

Myndigheten som hjälper företagare att göra rätt – guide för lokalt företagsklimat

Myndigheten som hjälper företagare att göra rätt – guide för lokalt företagsklimat

Så kan kommuner arbeta med en mer främjande myndighetsutövning för att åstadkomma ett bättre företagsklimat.

Ta ledningen i näringslivsarbetet – guide för lokalt företagsklimat

Ta ledningen i näringslivsarbetet – guide för lokalt företagsklimat

Så kan kommuner arbeta med mål, styrning och ledarskap för att åstadkomma ett bättre företagsklimat.

Upphandling som strategiskt verktyg – guide för lokalt företagsklimat

Upphandling som strategiskt verktyg – guide för lokalt företagsklimat

Så kan kommuner arbeta med upphandlingar för att både åstadkomma större nytta för medborgarna och ett bättre företagsklimat.

1