NYHET18 december 2020

Äldreomsorgen laddar för vaccinet

Attendo laddar nu för att vara redo när vaccinet kommer och rekommenderar sina medarbetare att vaccinera sig. Men äldreomsorgsföretaget kommer inte att tvinga någon som inte vill vaccinera sig, enligt hr-chefen Lena Liepe. ”Det hela bygger på frivillighet”, säger hon.

Inför vaccineringen kommer äldreomsorgsföretaget Attendo att gå ut med utförlig information till sina medarbetare. 
Foto: Rogelio V. Solis

”Vi har respekt för om någon inte vill vaccinera sig”, säger Lena Liepe på Attendo.

I veckan meddelades att vaccinationerna mot covid-19 förhoppningsvis kan börja redan under mellandagarna. I första ledet att få vaccinet finns äldre på särskilda boenden och personalen som arbetar inom äldreomsorgen. Attendo är positivt till att medarbetarna är en prioriterad grupp med tanke på verksamheten.

– Vi har en intensiv dialog med regionerna som har ansvaret för vaccineringen och vill att arbetet sätts igång så fort det någonsin går, säger Lena Liepe, hr-chef på Attendo.

Vad gör ni om det är någon av de anställda som inte vill vaccinera sig?

– Vi skulle aldrig tvinga någon, och det kan vi inte rent arbetsrättsmässigt. Vi har respekt för om någon inte vill vaccinera sig. Det hela bygger på frivillighet.

Vid de tillfällen under året som det har handlat om testning i samband med smittspårning eller vid misstänkt covid-19 infektion har medarbetare snarast haft en stark önskan att testa sig, så Lena Liepe tror inte att det blir något stort bekymmer.

– Jag har bara hört medarbetare som uttrycker att de är tacksamma för att vi försöker organisera vaccineringen så att det går fort.

Inför vaccineringen kommer Attendo att gå ut med utförlig information till sina medarbetare. Det handlar om att förmedla det som myndigheter säger angående vaccinationsförfarandet, men också om att berätta om det stora förarbete som har gjorts inom forskningen kring vaccinet.   

– Förhoppningsvis gör vaccineringen att oron minskar hos både medarbetare, kunder och närstående. VI hoppas att vaccinering kan minska smittspridningen ytterligare så att alla känner sig tryggare.

Vi är mycket tacksamma för att stödet förlängs
Lena Liepe

Nu är det också klart att regeringen, C och L är överens om att förlänga statens ersättning till arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av pandemin fram till den sista april. Det är glada nyheter, tycker Lena Liepe.

– Det är naturligtvis positivt att politiken förstår vår situation. Sjukfrånvaron är ju något än normalt och vi är mycket tacksamma för att stödet förlängs.

Hon poängterar att det betyder mycket att den här typen av stöd inte förlängs med en månad i taget utan att det nu blir under en längre period. Det ger företaget något att utgå från i planeringen framåt.

– Att slippa ovissheten är positivt eftersom det ger en trygghet. Nu vet vi att vi i fyra månader till får ekonomiskt stöd för den del av våra sjuklönekostnader som är onormalt hög. Förhoppningsvis går sjukfrånvaron generellt ner senast i maj.

Äldre på särskilda boenden i första ledet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper erbjuds vaccination först – och i följande prioriteringsordning om volymerna är begränsade:

  • -Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre.
  • -Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.
  • -Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Corona och covid-19SjukfrånvaroSocialförsäkringsfrågorAttendo
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist