NYHET4 september 2019

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. För psykisk ohälsa har väntetiden för första mötet med en samtalsterapeut minskat från sex månader till en vecka. Minskad ohälsa och lägre kostnader för samhället är resultatet av förändrat arbetssätt för sjukskrivningar, där patienten är i centrum.

Cederkliniken har infört en sjukskrivningssamordnare som planerar och håller kontakt och dialog med patienten under sjukskrivningen, något som Petter Tuorda tror är viktigt för en snabbare återgång till arbetet.

Petter Tuorda är verksamhetschef på Cederkliniken i Piteå, en del av Praktikertjänst. Han såg att arbetssätten kring patientens sjukskrivning i hälso- och sjukvården var en viktig faktor för minskade sjukskrivningar.

– Vi satsade på att lokalt förändra arbetet med sjukskrivningar på Cederkliniken med fokus på tillgänglighet, kvalitetssäkring och patientmedverkan. När vi började hade vi sjuskrivningsärenden på akuttider och många av sjukskrivningarna var heltid och fyra veckor, trots att vi visste att det sällan är bästa metoden för återgång i arbete, säger Petter Tuorda.

Förändringsarbetet på Cederkliniken utgick från att patienten skulle vara aktiv i processen.

– Patienten får själv beskriva sin nedsatta arbetsförmåga hos oss. Det görs i ett antal frågor som patienten fyller i innan läkarbesök. Patienten blir då huvudansvarig för att förklara varför hon inte kan arbeta för läkaren. Patienten får även själv svara på frågan om när hon tror att hon kan börja arbeta igen, säger Petter Tuorda.

Antalet kompletteringar av sjukintyg är lågt på Cederkliniken. Petter Tuorda menar att det beror på att patienten får möjlighet att själv beskriva sin nedsatta arbetsförmåga i förhållande till sina arbetsuppgifter och då blir det begripligt för alla inblandade.

– Vi har få kompletteringar av läkarintygen. Försäkringskassan är nöjda med våra intyg och arbetsgivarna förstår förhoppningsvis bättre vilka insatser de kan göra för återgång i arbete, säger han.

Cederkliniken har också infört en så kallad sjukskrivningssamordnare som planerar och håller kontakt och dialog med patienten under sjukskrivning, något som Petter Tuorda tror är viktigt för snabbare återgång i arbete.

– Sjukskrivningssamordnaren har kontakt med patienten för att se hur rehabiliteringen går. Vi är tydliga med att patienten måste delta i rehabiliteringen. Vi brukar säga att man är ”statligt anställd” under sjukskrivning och arbetsuppgifterna är rehabiliteringen. Om man inte deltar är det svårt för oss att rekommendera ny sjukskrivning eftersom möjlighet för återgång i arbete minskar. Vi vet att lång sjukskrivning utan aktivitet riskerar att göra patienten sämre. Vi bryr oss, men ställer även krav på patienten, säger han.

Dialogen med patienten och tydligheten i sjukförsäkringssystemet tror han ligger bakom de minskade sjukskrivningarna.

– Kan patienten vara på jobbet en timme per dag är det bra. Det går alltid att prova och om det inte fungerar diskuterar vi igen. Vi är också tydliga med patienten hur reglerna för sjukskrivning ser ut, som att du till exempel inte kan bli sjukskriven för vanliga händelser i livet. Vi för mycket dialog med patienterna, säger Petter Tuorda.

Cederkliniken har också halverat långtidssjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa, med hjälp av det nya arbetssättet. Även tillgängligheten till samtalsbehandling har ökat. Tidigare sex månaders väntan för att träffa en samtalsterapeut har minskat till max tre dagar. Vid behov får patienten därefter träffa läkare, tillsammans med terapeuten. Att bedöma psykisk ohälsa på en vanlig akut läkartid visade sig vara mycket svårt, enligt Petter Tuorda.

– Vi har gjort om processen och avskaffat läkarbesöket initialt. Vi jobbar med hög tillgänglighet på telefon och erbjuder dels varje vecka ett öppet kostnadsfritt informationsmöte med terapeut och sjukgymnast, dels individuella så kallade rådgivande samtal till terapeut, inom tre dagar. Vi vet att snabb tillgänglighet minskar risken för sjukskrivning. Vi fokuserar på vad du kan göra själv för att må bättre. Modellen är mycket framgångsrik eftersom patienten får hjälp direkt av terapeuten med att börja må bättre och när de kommer till en läkare finns all information som behövs vid en eventuell sjukskrivning, säger Petter Tuorda.

Petter Tuorda menar att den viktigaste förändringen som ledde till ökad hälsa och minskande sjukskrivningar hos Cederklinikens patienter var att utgå från patienten.

– Viktigaste förändringen gjorde vi när vi placerade patienten i centrum. Det löste upp många andra frågor. Dialogen med patienten gör också att vi kan vara tydliga med regelverket kring sjukförsäkringen och ställa krav på rehabilitering. Sammantaget har förändringarna som Cederkliniken i Piteå gjort i arbetssättet resulterat i minskande sjukskrivningar, mycket få begäran om komplettering från Försäkringskassan, vård tillgänglig för patienten snabbare och minskade sjukskrivningar, säger han.

Socialförsäkringsfrågor
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist