NYHET29 april 2021

”Den typiska pensionären har en hygglig inkomst”

Alecta har genomfört en studie i samarbete med SCB där inkomsten för tre miljoner svenskar i åldrarna 55 till 85 år har analyserats. Resultaten visar att pensionärers inkomster i allmänhet ligger på 75 procent av inkomsten de hade innan pension och att dagens pensionärer har högre inkomster än tidigare pensionärer. 

– Vi måste ta hänsyn till att många inte är yrkesarbetande eller pensionärer utan får sin inkomst från flera håll. Vissa har dessutom inkomster från privat pensionssparande och kapitalinkomster men det har vi valt att inte ta med i den här studien, säger pensionsekonomen Staffan Ström. Foto: Evelina Carborn

Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, menar att pensionärerna idag har en trygg grund att stå på.

– Den typiska pensionären har faktiskt en riktigt hygglig inkomst och man blir i allmänhet inte fattig av att gå i pension. Den här studien visar att pensionärernas inkomster är klart bättre än hur det låter i debatten. Tvärtemot vad många tror har inkomsterna blivit bättre med tiden, inte sämre, säger Staffan Ström.

Han tycker att debatten om så kallade fattigpensionärer ibland går överstyr och menar att det inte ger en rättvis bild av tiden som pensionär. Han önskar att debatten om pensionärerna bättre ska spegla den faktiska inkomst som de flesta pensionärer har och uppfattar att många är oroliga i onödan för sin pension. Han pekar på att vi lever längre, är friskare och att pensionärernas inkomster är betydligt högre än vad som ofta påstås i debatten.

– Vi blir allt friskare högre upp i åren och vi lever längre. Alla pensionärer har såklart inte en bra inkomst, livet ser väldigt olika ut för olika individer. Men för många ökar faktiskt möjligheterna när man går i pension. Den bilden måste man ha som motvikt till alla reportage om fattigpensionärer, säger han.

Rapporten har analyserat fem årskullars inkomster efter skatt och rensat för inflation genom att ange alla inkomster i dagens penningvärde. Studien visar då att varje årskull fått en bättre inkomst jämfört med den föregående. Rapporten visar också att pensionärernas inkomster i allmänhet ligger på 75 procent av inkomsten åren innan pensionering.

– Vi blev själva förvånade att det var så pass högt. Sedan betyder det så klart inte att alla har en inkomst som ligger på 75 procent. Vissa har mer, andra mindre, säger Staffan Ström.

Det har riktats kritik mot rapporten, framförallt från pensionärsorganisationer, för att den inte bara fokuserar på inkomster från pensionen. Staffan Ström menar att Alectas undersökning tar ett bredare grepp eftersom den mäter den samlade inkomst som dagens pensionärer har. Han pekar på att många väljer att jobba vidare efter att de börjat ta ut pension och att var tredje 68-åring och var femte 73-åring får en del av sin inkomst från arbete.

Vi kan se i statistiken att hundratusentals personer är, som vi kallar det, jobbonärer. De både jobbar och tar ut pension.
Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta

– Vi kan se i statistiken att 100 000-tals personer är, som vi kallar det, jobbonärer. De både jobbar och tar ut pension. Då tycker jag att det blir missvisande att bara titta med ena ögat och se på inkomsterna bara från den allmänna pensionen. För att veta hur pensionärerna har det idag är det viktigt att höja blicken och se hur det ser ut totalt sett, säger han.

I rapporten har Alecta tagit med inkomster från allmän pension, tjänstepension och eventuella inkomster från arbete och transfereringar (främst garantipension och bostadstillägg). Många av dagens pensionärer deltidsarbetar också de första åren av sin pension.

– Vi måste ta hänsyn till att många inte längre antingen är yrkesarbetande eller pensionärer utan får sin inkomst från flera håll. Vissa har dessutom inkomster från privat pensionssparande och kapitalinkomster men det har vi valt att inte ta med i den här studien, säger Staffan Ström.

Studien visar också att när man tittar på disponibel inkomst så det finns fler barn i Sverige under 10 års ålder som lever i fattigdom än vuxna över 70 år och att det är vanligare med låga inkomster bland svenskar 20-50 år än bland pensionärer upp till 80 års ålder. Var fjärde svensk får det till och med bättre efter pensionering. Staffan Ström pekar här på det starka grundskydd som finns i det svenska pensionssystemet med garantipension och bostadstillägg.

– I studien har vi delat in samtliga svenskar i fem grupper, baserat på inkomsterna vid 62 års ålder. När vi sedan följer grupperna och tittar på hur inkomsterna utvecklas år för år så ser vi att nivån i gruppen med lägst inkomster har stigit med 10–20 procent tio år senare. Det är helt klart så att de grundskydd som finns inbyggda i pensionssystemet spelar en stor roll för de som haft de lägsta inkomsterna i livet. I många fall handlar det om personer som på olika sätt har haft det tufft, och då är det extra fint att se att pensionssystemet hjälper just dem att få det bättre ställt efter pensionen, säger Staffan Ström.

Läs mer

Pensioner
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist