NYHET20 juni 2022

Nu införs omstridda förtidspensionen

Under tisdagen röstade riksdagen igenom regeringens kritiserade förslag om den så kallade ”trygghetspensionen”. Därmed riskerar var sjätte som är långtidssjukskriven att bli förtidspensionär. ”Det handlar verkligen om att gömma och glömma människor”, säger Catharina Bäck.

Idag utgör personer över 60 år 16 procent av alla som varit sjukskrivna i mer än 180 dagar, enligt Försäkringskassans statistik. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Beslutet i riksdagen innebär att sjukskrivna som har fem år kvar till riktåldern för pension, i dagsläget de som är över 60 år, ska omfattas av andra omställningskrav än övriga på arbetsmarknaden. Därmed får de lättare sjukersättning, tidigare kallat förtidspension.

Idag utgör personer över 60 år 16 procent av alla som varit sjukskrivna i mer än 180 dagar, enligt Försäkringskassans statistik. För gruppen som är över 58 år är siffran 22 procent. I antal handlar det om strax under 16 000 respektive knappt 23 000 personer.

Eftersom arbetsförmågan hos dem inte ska bedömas mot hela arbetsmarknaden, utan mot arbete som de har eller nyligen har haft, försvinner fokuset på aktiva insatser för att bättre ta tillvara den arbetsförmåga som faktiskt finns, enligt försäkringsexperten Catharina Bäck.

”Att regeringen vill att äldre ska lämna arbetsmarknaden i förtid i stället för att satsa på att ta till vara deras arbetsförmåga och försöka hjälpa människor till ett jobb – det är riktigt dåligt”, säger Catharina Bäck.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Reglerna innebär risk för att de som är sjuka och som närmar sig 60 års ålder inte kommer att erbjudas aktiva insatser för att kunna återgå i arbete, påpekar hon. I stället är risken stor att dessa ”äldre” lämnar arbetsmarknaden i förtid.

– Att regeringen vill att äldre ska lämna arbetsmarknaden i förtid i stället för att satsa på att ta till vara deras arbetsförmåga och försöka hjälpa människor till ett jobb – det är riktigt dåligt. Det handlar verkligen om att gömma och glömma människor.

Det rimmar illa med de regeländringar som samtidigt genomförs för att uppnå ett längre arbetsliv, konstaterar Catharina Bäck.

– Hela systemet i övrigt bygger ju på att vi ska jobba längre, inte kortare tid, men det här förslaget går i diametralt motsatt håll. Det har vi inte råd med. Den som har en arbetsförmåga behövs på arbetsmarknaden.

Försäkringskassan ska därmed förhålla sig till olika regler för sjukersättning beroende på ålder. För de som är över 60 år kommer arbetsförmågan att bedömas utifrån ett annat arbetsmarknadsbegrepp, konstaterar Ingeborg Watz Forslund, ansvarig för utveckling och stöd när det gäller bland annat sjuk- och aktivitetsersättning på Försäkringskassan.

– Försäkrade ska få sin arbetsförmåga bedömd mot arbeten i yrken som de har erfarenhet av under de senaste 15 åren medan de som inte har arbetat de senaste 15 åren bedöms enligt ordinarie sjukersättningsregler, säger hon.

Det innebär att fler kommer att få sjukersättning fram till sin pension men däremot omfattas de då inte av sjukpenningens krav på att de ska erbjudas rehabilitering.

”Utbyte från sjukpenning till sjukersättning tas självklart emot på olika sätt. Vissa tycker att det är bra och andra inte”, säger Ingeborg Watz Forslund på Försäkringskassan.

Enligt regelverket ska Försäkringskassan byta ut sjukpenning mot sjukersättning om kraven för det är uppfyllda, även om personen själv inte vill det.

– Utbyte från sjukpenning till sjukersättning tas självklart emot på olika sätt. Vissa tycker att det är bra och andra inte.

Försäkringskassan räknar också med att behöva hantera fler ansökningar från personer som själva ansöker om att få sjukersättning enligt de särskilda reglerna för äldre. Även den som inte har sjukpenning idag kan ansöka om sjukersättning.

Ingeborg Watz Forslund konstaterar att Försäkringskassan är förberedd på att det kommer att komma ansökningar från många olika håll, till exempel från personer som idag har försörjningsstöd eller a-kassa.

– Men att de ansöker betyder ju inte per automatik rätt till sjukersättning. Fortfarande ska det finnas en medicinsk nedsättning som styrker en varaktighet av arbetsförmågan, säger hon.

Efter millennieskiftet var sjukfrånvaron skyhög och för att få ner den följde några år av massförtidspensioneringar. 2008 stramades därför regelverket för sjukersättning upp så att bara medicinska skäl ska ligga till grund för bedömningen av arbetsförmågan. Faktorer som ålder, bostadsort, arbetsmarknadsmässiga förutsättningar, utbildningsnivå eller annat som inte är medicinska skäl, ska inte påverka rätten till sjukersättning.

– Regeringen har inte värnat den reformerade sjukförsäkringen från 2008, utan monterat ned rehabiliteringskedjan och avskaffat den bortre tidsgränsen. Det leder till fler långtidssjukskrivna, vilket regeringen återigen ser ut att vilja lösa genom förtidspensionering, säger Catharina Bäck.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

SocialförsäkringsfrågorSjukfrånvaro
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist