REMISSVAR20 februari 2024

Remittering av promemorian Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten från Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01)

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2023/00880
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-178

Det är angeläget att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och att förebygga brottslighet som riktas mot systemen. Svenskt Näringsliv har i tidigare remissvar tillstyrkt förslagen om bildandet av den nya Utbetalningsmyndigheten och i samband med detta även påtalat vikten av samarbete och informationsdelning mellan den nya myndigheten och andra berörda myndigheter.
Svenskt Näringsliv ser positivt på ambitionen att ge Utbetalningsmyndigheten förutsättningar att identifiera och förebygga felaktiga utbetalningar samt motverka välfärdsbrottslighet. Att förslagen i promemorian även syftar till att tydliggöra regelverket avseende uppgiftslämning mellan berörda myndigheter och därmed bidra till mer träffsäkra och effektiva analyser samt en mer rättssäker tillämpning är Svenskt Näringsliv positiva till. Svenskt Näringsliv har inget att erinra mot förslagen i promemorian.

Ansvarig handläggareJessica Permatz
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist