NYHET31 maj 2018

Strandhäll: ”Den bästa försäkringen är att fler har ett arbete att gå till”

En trygg försäkring vid sjukdom där människor får rätt hjälp och rätt stöd är, enligt Annika Strandhäll (S), socialminister, den viktigaste frågan och den största utmaningen framöver i sjukförsäkringen. Samtidigt menar hon och socialdemokraterna att det bästa för att trygga socialförsäkringarna långsiktigt är att fler har ett jobb att gå till.

Bättre möjligheter till omställning och vidareutbildning är bärande pusselbitar på framtidens arbetsmarknad, enligt Annika Strandhäll.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

– Vi måste alltid ha koll på kostnader, men den bästa försäkringen för socialförsäkringssystemen är att fler har ett arbete att gå till. Du ska inte behöva bli sjuk av ditt jobb, men för den som blir det så måste det finnas både en trygg försäkring och att stödet tillbaka fungerar. Det kräver samverkan mellan flera aktörer, säger Annika Strandhäll.

För att nå en stabil och låg sjukfrånvaro, är ett stärkt och utvecklat samarbete med arbetsmarknadens parter central, enligt Annika Strandhäll. Hon menar att arbetsgivarnas roll är viktig, eftersom det är på arbetsplatsen det förebyggande arbetet görs och att de flesta har en arbetsgivare att vända sig till vid sjukdom.

– De allra flesta har en arbetsgivare när ohälsa uppstår och ska också komma tillbaka till jobbet igen. Det förebyggande arbetet som arbetsgivare och fackliga organisationer kan skapa är nyckeln, med stöd från staten. Det är den svenska modellen kort och gott, säger Annika Strandhäll.

Bättre möjligheter till omställning och vidareutbildning ser hon som bärande delar på framtidens arbetsmarknad – för ett längre och mer hållbart arbetsliv.

– Det handlar om att vi måste få till ett mer flexibelt och hållbart arbetsliv. Därför behövs det krafttag för en förbättrad arbetsmiljö och nya möjligheter till omställning och vidareutbildning. Här måste politiken och parterna jobba tillsammans. Sammanfattningsvis kommer allt detta leda till en mer hållbar arbetsmarknad och höjda pensioner, säger Annika Strandhäll.

Annika Strandhäll lyfter också frågan om vikten av företagares ekonomiska trygghet vid föräldraskap och sjukdom – där hon och socialdemokraterna är beredda att göra mer.

– Du ska kunna känna trygghet och kunna ta del av de gemensamma trygghetssystemen också när du startar företag, här har vi gjort en del förändringar under mandatperioden, men vi är beredda att göra mer. Företagare ska ha ekonomisk trygghet vid föräldraskap och sjukdom, säger hon.

En central fråga efter valet är nivåerna i trygghetssystemen, enligt Annika Strandhäll. Därför vill hon under nästa mandatperiod fokusera på pensionssystemet och ser Pensionsgruppens överenskommelse från förra året som ett steg mot trygga och höjda pensioner.

– Åtta år av borgerlig regering visade att när nivåerna i trygghetssystemen ligger helt stilla så ökar också klyftorna. Det är inte rätt väg. Det är ett styrkebesked att sex av riksdagens åtta partier har ställt sig bakom förändringarna i pensionssystemet och tagit ansvar för både dagens och morgondagens pensionärer. En viktigt bit är att är att få på plats ett nytt tryggt premiepensionssystem som stoppar oseriösa aktörer och tryggar alla pensionssparares pengar, säger hon.

Ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen i framtiden är prioriterat för Annika Strandhäll och hon pekar på att mycket kraft har lagts under mandatperioden för att hitta en modell för framtidens föräldraförsäkring.

– Jag tror i grunden på en föräldraförsäkring som delas lika mellan föräldrarna, det skulle bidra till minskade löneskillnader och lägre ohälsa bland kvinnor på sikt, säger Annika Strandhäll.

Socialförsäkringsfrågor
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist