NYHET2 mars 2017

”Vi vet att arbetsgivare vill göra rätt”

Försäkringskassan har på uppdrag av regeringen utvärderat stödet och samverkan med arbetsgivarna för att minska sjukskrivningarna. En åtgärd är nya sidor på Försäkringskassans webbplats som vänder sig särskilt till arbetsgivare. "Vi vet att arbetsgivare vill göra rätt, men att det kan vara svårt att veta vad som gäller och vilket ansvar man har", säger Karin Olsson på Försäkringskassan.

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Foto: Kenneth Hellman

Lars-Åke Brattund, försäkringsdirektör och chef för avdelningen för sjukförsäkring på Försäkringskassan, ser flera områden där Försäkringskassan kan utveckla sin samverkan med arbetsgivare för att minska sjukfrånvaron.

– Försäkringskassan kommer att jobba med att göra insatserna mer differentierade – samma lösning fungerar inte hos alla arbetsgivare. Vi ska också vara mer närvarande hos arbetsgivare med de största behoven och det ska bli enklare för arbetsgivaren, säger Lars-Åke Brattlund.

Arbetsgivarna har framfört att det finns brister i kommunikationen mellan Försäkringskassan och arbetsgivarna vad gäller handläggningen av de anställdas sjukskrivningar. Lars-Åke Brattlund menar att Försäkringskassan kan bli bättre och lyfter flera förslag för bättre och ökad samordning.

– Det finns mer vi kan utveckla. Försäkringskassan rekryterar nu fler handläggare och vi har en ny process för handläggning som kommer medföra ökad dialog med arbetsgivarna. Viktigast är dock att vi är tydliga med vårt uppdrag. Arbetsgivarna och Försäkringskassan måste ha förståelse för varandras uppdrag, ansvar och roller. Tidigare har vi inte varit tydliga nog och det har inneburit missförstånd. Vi ska bli bättre på att vara med när det betyder något, säger Lars-Åke Brattlund.

Arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för utredande insatser för medarbetare som har eller riskerar att få nedsatt arbetsförmåga. Att bara hälften av avsatta medel för det arbetsplatsnära stödet använts, tycker Lars-Åke Brattlund, är för lite och vill att regeringen ser över stödet.

– En tydlig önskan från arbetsgivarna är att kunna använda pengarna även till insatser på arbetsplatsen, inte bara utredningar. Jag ser att det kan vara ett bra stöd i arbetsgivarnas ansvar att förebygga sjukfrånvaro och underlätta återgång i arbete, säger Lars-Åke Brattlund.

För att öka samverkan med arbetsgivarna har Försäkringskassan skapat en ny sida på sin webbplats som ska underlätta för arbetsgivare - en steg för steg guide för vad arbetsgivare, medarbetare och Försäkringskassan ska göra om en medarbetare blir sjuk. Sidorna innehåller information om ersättningar och bidrag som arbetsgivare kan söka, men även hur ansvaret ser ut mellan arbetsgivarna och myndigheter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Karin Olsson, områdeschef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan, har jobbat med att ta fram sidorna och ser att det finns behov av att hjälpa arbetsgivarna.

– Vi vet att arbetsgivare vill göra rätt, men att det kan vara svårt att veta vad som gäller och vilket ansvar man har. Det finns mycket stöd att få. Många arbetsgivare är små och det kan vara första gången de har en anställd som blir sjukskriven, säger Karin Olsson.

På sidorna finns också råd om hur man kan förebygga sjukfrånvaro bland medarbetare.

– Många kanske bara tänker på kostnaderna för själva sjuklönen. Men om man agerar tidigt går det att förhindra och förkorta sjukfrånvaron. Ett förebyggande arbete ger vinster både för företaget och individen, säger Karin Olsson.

I arbetet med att minska sjukskrivningarna finns många olika insatser att jobba med. Det avgörande och viktigaste, menar Lars-Åke Brattlund, är dock det förebyggande arbetet på arbetsplatserna och tidigare samverkan med Försäkringskassan.

– Vi kommer in för sent idag. Jag är helt övertygad om att det går att minska sjukskrivningarna genom tidigare samverkan och att arbetsgivarna jobbar med förebyggande arbetsmiljöarbete, säger Lars-Åke Brattlund.

Socialförsäkringsfrågor
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist