REMISSVAR10 juni 2024

Remiss av delbetänkandet Jakt och fiske i renbetesland SOU 2023:46

MOTTAGARE
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
LI2023/03401
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-84

Svenskt Näringsliv begränsar yttrandet till den principiella frågan om äganderätten och hänvisar i övrigt till yttranden från branschorganisationerna.
Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget och anser att det finns anledning till försiktighet när långtgående slutsatser ska dras som resulterar i inskränkningar i befintliga rättigheter. Eftersom kommittén landar i slutsatser som påverkar en icke försumbar del av Sveriges yta är det av ännu större vikt att ett resonemang om konsekvenserna förs, som på ett djuplodande och inkluderande sätt belyser det sociala och ekonomiska utfallet. Det är därför mycket olyckligt att utredningen inte inkluderat en konsekvensanalys gällande de slutsatserna.

Ansvarig handläggareLina Hagström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist