NYHET30 mars 2023

Angeläget näringslivsråd för krisberedskap igång

Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap har en nyckelroll i händelse av höjd beredskap eller krig. Det första mötet ägde rum under gårdagen. ”Ett viktigt steg för att förbättra samarbetet mellan ansvariga myndigheter och det privata näringslivet”, säger vd Jan-Olof Jacke.

Sveriges försörjningsberedskap är en angelägen fråga för näringslivet, enligt vd Jan-Olof Jacke.Foto: Evelina Carborn

Det nya näringslivsrådet har haft sitt första möte. Uppgiften är att underlätta och stärka beredskapen såväl i kriser i fredstid som i händelse av krig.

Rådet leds av ministern för civilt försvar. Regeringen representeras även av försvars- och energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern.

Försvarsmakten företräds av överbefälhavaren och generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Från näringslivet och ATO deltar Almega, Byggföretagen, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Transportföretagen, Teknikföretagen, Energiföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Lif, SOFF, Svenska Bankföreningen LO, SACO och TCO.

Enligt Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, är frågan om Sveriges försörjningsberedskap angelägen.

Vi har under en längre tid verkat för att rådet ska tillsättas och påbörja sitt arbete.

– Vi har under en längre tid verkat för att rådet ska tillsättas och påbörja sitt arbete. Gårdagens möte var ett mycket viktigt steg i att förbättra samarbetet mellan ansvariga myndigheter och det privata näringslivet, säger han.

Under mötet påminde det nya rådet om den mycket allvarliga säkerhetspolitiska situation som Sverige befinner sig i, där fördjupat samarbete är en nödvändighet för att skapa ett mer robust och motståndskraftigt samhälle.

– Näringslivet kommer att bidra aktivt till att skapa förutsättningar för en så konkret och djuplodande diskussion som möjligt, säger Jan-Olof Jacke.

Tvärsektoriella näringslivsrådet

Det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap är ett forum på strategisk nivå för informationsutbyte och rådgivning i frågor om totalförsvar och krisberedskap. Arbetet är av gemensam vikt för näringslivet, arbetstagarorganisationer och staten och sker bland annat genom utbyte av lägesinformation och lägesbilder på både på kort och lång sikt.

Säkerhetspolitik och totalförsvar
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist