Rapport20 februari 2024

Konkurrenskraftiga företag stärker försörjningsberedskapen och totalförsvaret

Sveriges säkerhetspolitiska situation har försämrats och det finns en betydande risk att hotbilden mot Sverige kommer att förvärras. Hoten mot Sverige och företagen tilltar i form av fler cyberattacker, industrispionage, underrättelseoperationer, subversiv verksamhet och sabotage, påverkanskampanjer och desinformation, illegal tekniköverföring, infiltration och systemhotande organiserad brottslighet. Inre och yttre säkerhet är kommunicerande kärl och kräver ett sömlöst och enhetligt samarbete.

Sveriges handlingsberedskap att motverka och möta antagonistiska angrepp behöver öka. Samtidigt behöver tillgängliga resurser inom företag verksamma i Sverige och inom totalförsvaret användas effektivt.

Att rusta Sveriges totalförsvar är ett gemensamt arbete. Staten är ansvarig för Sveriges nationella säkerhet och försvar men det är endast tillsammans med företag i Sverige, civilsamhället och internationella partner som samhällets motståndskraft kan öka. Det är i en väl fungerande vardag som grunden läggs för Sveriges förmåga att hantera kriser och krig. Internationella marknader och öppna gränser stärker Sverige. Tillgången till kunskap, dataflöden och möjligheten att upprätthålla värdekedjor är avgörande.

Återuppbyggnaden av ett nytt svenskt totalförsvar innebär en omfattande samhällsreform. Allt fler påpekar att totalförsvaret inte utvecklas i den takt som omvärldsläget kräver. Det blir allt viktigare att göra medvetna och kloka prioriteringar.

Företagen i Sverige och dess medarbetare bidrar redan i dag till Sveriges totalförsvar. Konkurrens-kraftiga, innovativa företag och väl fungerande marknader ökar Sveriges handlingsutrymme vid kriser och krig, vilket stärker försvarsviljan i Sverige.

Det är av stor vikt att näringslivet fortsätter och fördjupar sin roll i den fortsatta utvecklingen av svensk totalförsvarsförmåga. Trots att viktiga planeringsförutsättningar fortfarande saknas behöver arbetet vara konkret och resultatinriktat. Vid sidan av sektorsanpassade lösningar finns områden av central betydelse för alla företag verksamma i Sverige. För att utvecklingen av totalförsvaret ska ge snabb och tydlig effekt vill vi särskilt betona vikten av att

• ett konkurrenskraftigt näringsliv ökar Sveriges handlingsutrymme vid kriser och krig

• tydliga förmågemål inom totalförsvaret bidrar till snabbare och effektivare utveckling av totalförsvaret

• företagens ökade ekonomiska risker inom totalförsvaret behöver hanteras

• utveckla samarbeten utifrån både företags och det offentligas förutsättningar, samt

• åtgärder som förtydligar företags planeringsförutsättningar bör prioriteras.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist