NYHET20 januari 2020

Näringslivets roll i totalförsvaret

Folk och försvars nyss avslutade rikskonferens i Sälen lade stor tonvikt vid behovet av att bygga upp ett nytt totalförsvar. Näringslivet kommer att behöva ges en tydlig roll i detta arbete. Men vad får det kosta?

Överbefälhavare Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist (S) på Folk och Försvars rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen.Foto: Henrik Montgomery/TT

De politiska partierna i en enig försvarsberedning har konstaterat att Sverige på nytt behöver ett totalförsvar. Det innebär att också det civila samhället måste ges en beredskap att stå emot påfrestningar – i värsta fall ett krigstillstånd. Också försvarsmakten kommer att vara helt beroende av civila resurser för att kunna lösa sina uppgifter. Utan insatser från företagen kommer inga realistiska lösningar att kunna åstadkommas.

Problemet är dock att riksdag och regering drar fötterna efter sig när det gäller att besluta hur den civila komponenten av ett totalförsvar ska se ut, och hur mycket det ska få kosta. I avvaktan på ett sådant beslut sprider diverse myndigheter optimistiska spådomar om att företagen säkert kommer att vilja bidra – oklart hur och i vilken omfattning.

Företag är säkert beredda att i en akut krissituation bidra till samhällets behov så gott de kan. Det innebär emellertid inte att de redan i fredstid, uthålligt och i stor omfattning, är beredda att lägga kostnadskrävande resurser på något som inte bidrar till effektivitet och lönsamhet.

I den utsträckning som näringslivet behöver engageras i beredskapsåtgärder så krävs det därför rejäla resurstillskott från staten. Svenskt Näringsliv har under nu ganska lång tid framhållit detta självklara faktum för myndigheter och politiska företrädare Vårt budskap framfördes med stor skärpa under Folk och försvars rikskonferens – det finns inga gratisluncher!

Se Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor, i debatt om näringslivets roll i totalförsvaret från Folk och Försvar 2020 på SVT Play (startar 05.27.00)

Säkerhetspolitik och totalförsvarSNDS
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist