LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 maj 2018

Advokater sågar förvaltningsdomstolarna

Advokater har ett mycket lågt förtroende för förvaltningsdomstolarnas hantering av skattemål, visar en färsk Demoskopundersökning beställd av Rättvis skatteprocess. Resultatet är tyvärr inte oväntat för den som följer utvecklingen på skatteområdet, konstaterar skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson, Svenskt Näringsliv.

Lynda Ondrasek Olofsson
Siffrorna borde få varningsklockor att ringa hos myndigheter och politiker, anser skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson ...
Foto: Ernst Henry Photography AB

Studien, som omfattar intervjuer med 335 advokater, visar att 62 procent av de advokater som arbetar med skattemål anser att processen i förvaltningsdomstol fungerar dåligt. Motsvarande siffra för advokater som arbetar med processer i andra domstolar är endast nio procent.

Resultatet är tyvärr inte oväntat för den som följer utvecklingen på skatteområdet, konstaterar skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson, Svenskt Näringsliv.

– Det svenska skattesystemet är mycket komplext. Idag kan inte ens erfarna skatteexperter överblicka samtliga delar i systemet. Det har lett till en ökad specialisering inom såväl näringslivet som Skatteverket. Motsvarande specialisering har inte skett hos förvaltningsdomstolarna, säger hon.

Att undersökningen presenterar dystra siffror vad gäller advokaters uppfattning av förvaltningsdomstolarnas hantering av skattemål kan delvis förklaras av bristande specialisering, men det rättfärdigar inte det undermåliga resultatet, enligt Lynda Ondrasek Olofsson.

– Bevisvärderingen i skattemål får oroväckande lågt omdöme. 84 procent av de advokater som processar i skattemål anser att bevisvärderingarna i förvaltningsdomstol inte får ett rimligt utfall.

–Noterbart är att domstolens opartiskhet är den punkt där skillnaden mellan skattemål och övriga mål är störst. 61 procent, alltså en klar majoritet av de tillfrågade advokaterna som processar i skattemål, anser att förvaltningsdomstolarna inte är opartiska. Motsvarande siffra bland advokater som inte processar i skattemål är sju procent. För en rättsstat är dessa siffror oacceptabla.

Skatteverket har rapporterat att det finns tydliga brister i deras kompetensnivå, åtminstone vad gäller mervärdesskatt. Mot den bakgrunden är det ett problem att förvaltningsdomstolarna till synes okritiskt följer verkets beslut, anser skattejurist Erik Blomquist, Svenskt Näringsliv.

– Motsvarande kompetensbrist hos förvaltningsdomstolarna kan möjligen vara en bidragande orsak till att knappt 70 procent av de tillfrågade advokaterna anser att avgöranden i skattemål inte är tillräckligt motiverade. Det kan tyvärr kännas lockande att gå på myndighetens linje när frågan är komplex och man själv inte är säker på rättsläget, säger han.

Av undersökningen framgår att processen i skattemål inte på någon punkt ges ett bättre omdöme än processen i övriga typer av mål, i vare sig förvaltningsdomstol eller allmän domstol.

– Siffrorna borde få varningsklockor att ringa hos myndigheter och politiker, säger Lynda Ondrasek Olofsson och får medhåll av Erik Blomquist.

Läs undersökningen

Skatter
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist