NYHET27 oktober 2020

Årets bästa skattesuppsats utsedd

Ida Andersson och Sofia Larsson, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium om 15 000 kr för bästa examensuppsats om skatter år 2020. 

Bäst på uppsatser om skatter är Sofia Larsson och Ida Andersson, Chalmers Tekniska Högskola.

Uppsatsens titel är Taxation of Hazardous Chemicals as a Substitution Measure, an interview study on companies affected by the Swedish tax on chemicals in certain electronics, Master´s thesis in Industrial Ecology & Management and Economics of Innovation.

Juryn består av experter från Svenskt Näringslivs skatteavdelning. Ordförande i juryn, professor Claes Norberg, skriver i sin motivering att: 

Kemikalieskatten på elektronik infördes år 2017. Skatten har sedan den infördes kritiserats för att inte uppfylla dess syften Litet har dock varit känt om effekterna på företagen. Uppsatsen bidrar till att fylla denna kunskapslucka på ett intressant och väl genomfört sätt. Undersökningen bygger på intervjuer med ett antal berörda företag. Studien visar att företagen anser att miljömålen som ligger till grund för skatten är bra men att skatten har haft liten påverkan på företagens användning eller utbyte av kemikalier av flera olika skäl. Företagen anser att kemikalieanvändningen i stället borde hanteras på internationell nivå för att få en högre grad av påverkan. Företagen uppger också att skatten bidragit till omfattande administrativa kostnader.

Uppsatstävlingen startades 2018. Syftet är att få fler studenter att intressera sig för skattefrågor ur ett bredare perspektiv, då skatter har stor betydelse för företagsamheten.

Kriterierna för tävlingen är en vid ett svenskt lärosäte godkänd kandidat-, magister- eller mastersuppsats och den berör skatter som påverkar företagande och entreprenörskap. Vem som helst kan nominera en uppsats, även författaren själv.

Läs mer

Skatt på företagandeSkatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist