NYHET1 november 2018

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.

chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.Foto: SÖREN ANDERSSON

Vilken regering vi får och vilka förslag partierna tvingas kompromissa kring vet vi inte i dagsläget. Men före valet presenterade partierna en rad skatteförslag, som tidningen Dagens Industri gjort en kartläggning och analys av.

Enligt kartläggningen har skatternas höjts med 44 miljarder kronor under den senaste mandatperioden. Och Socialdemokraterna ser inget utrymme för större skattesänkningar förutom att partiet vill ta bort pensionärsskatten.

Finansminister Magdalena Andersson meddelade dessutom ett par veckor före valet att S vill höja skatten på kapitalinkomster och införa en särskild bankskatt. Detaljerna är fortfarande oklara men S klargjorde att om partiet får bestämma höjs dessa skatter den kommande mandatperioden.

– Sveriges kapitalbeskattning är väsentligt högre än omvärldens. För att stärka svensk konkurrenskraft behövs sänkningar, inte höjningar, säger Johan Fall, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Vänsterpartiet vill gå ännu hårdare fram och bland annat höja kapitalskatten med sex miljarder kronor, införa en förmögenhetsskatt, en bankskatt och avskaffa RUT- och ROT-avdraget. Totalt vill V höja skatteintäkterna med 50 miljarder kronor.

Miljöpartiet stöder en bankskatt och kan tänka sig att höja kapitalskatten. Partiet vill också höja olika punktskatter med hänvisning till miljön och sänka vissa andra skatter, bland annat arbetsgivaravgifterna för småföretagare och företag i glesbygden.

Alliansen har deklarerat att den vill underlätta tillvaron för landets företagare. Centerpartiet vill göra det billigare att anställa genom att sänka arbetsgivaravgifterna med nästan 16 miljarder kronor.

Moderaterna är för att minska arbetsgivaravgifterna för inträdesjobb, höja brytpunkten för statlig skatt och införa ett nytt större jobbskatteavdrag.

Liberalerna vill minska arbetsgivaravgifterna för inträdesjobb och sänka marginalskatterna på arbete till OECD-snittet.

– Dagens marginalskatter är högst i världen. Sänkta marginalskatter skulle stärka incitamenten till arbete och öka möjligheterna att locka talanger till Sverige, säger Johan Fall.

Kristdemokraterna ställer sig bakom sänkta arbetsgivaravgifter för inträdesjobb och vill minska löneskatten för äldre. KD vill också, precis som samtliga Allianspartier, höja RUT-avdraget.

Sverigedemokraternas skattepolitik är nästan identisk med Alliansens. Bland annat vill SD sänka arbetsgivaravgifter för inträdesjobb, minska löneskatt för äldre och höja RUT-avdraget. SD vill också, liksom några av Allianspartierna, slopa flygskatten.

Det är mycket svårt att bedöma hur skattetrycket kommer att se ut de kommande fyra åren för näringslivets del. Men enligt DI:s analys råder det ingen tvekan om att det svenska näringslivet skulle föredra en Alliansregering.

Samtidigt är det viktigt att hålla trycket uppe i reformarbetet.

– För att främja företagande, investeringar och jobb är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet. Samtliga partier behöver ta sig i kragen, säger Johan Fall.

Han framhåller att såväl kapitalskatterna som marginalskatterna behöver sänkas och nämner även rättssäkerhet, bolagsbeskattning och villkor vid generationsskiften som ytterligare angelägna områden att reformera.

Skatter
Skriven avZoran Cale
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist