Rapport28 december 2021

Konkurrensen med den svarta sektorn – ett stort problem för företagen och samhällsekonomin

Många företag upplever osund konkurrens från olika former av kriminell verksamhet – alltifrån företag som blandar svart och vit ekonomi till helt kriminella verksamheter ofta med kopplingar till annan kriminalitet. I Svenskt Näringslivs företagarpanel svarar vart tredje företag att de upplever någon form av icke legal konkurrens. I den här rapporten behandlas dessa problem och vad de betyder för ekonomin som helhet. Rapporten linjerar också ett antal förslag för att komma tillrätta med problemen. Det handlar både om förslag för att minska efterfrågan som i sin tur påverkas av höga skattekilar. Här har både ROT- och RUT-reformerna spelat en positiv roll. Men det handlar också om åtgärder som gör att utbudet som kan pressas tillbaka med mer repressiva åtgärder så som ökade resurser till polis och rättsvårdande enheter och ökad möjlighet till informationsutbyte mellan myndigheter.

Skriven avLars Jagrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist