Rapport24 januari 2017

Momsen handlar både om skattebas och om skattesatser

Momsens skattebas och skattesatser – ett inspel till EU:s handlingsplan för moms

EU-kommissionen har presenterat sin handlingsplan för framtidens momssystem och efterfrågar nu synpunkter från allmänheten hur reglerna kring momsens skattesatser borde utformas (Reform of VAT rates). Anna Sandberg Nilsson, momsexpert på Svenskt Näringsliv har författat rapporten ”Momsens skattebas och skattesatser” som sammanfattar svenska och internationella kartläggningar i ämnet.

– Momsskattesatserna är ett kärt ämne som gärna diskuteras och förslag om enhetlig moms återkommer med jämna mellanrum. Däremot saknas en diskussion kring skattebasens storlek, effekterna av s.k. dold moms och kumulativa effekter.

Mervärdesskatten, momsen, är en statlig skatt på konsumtion. Det är alltså konsumenten som ska bära kostnaden för momsen men staten får inte skatten direkt från konsumenten utan via företagen som är oavlönade uppbördsmän åt staten. Reglerna är komplicerade och ligger i toppen vid mätningar av regelbörda.

Den svenska momsskattebasen är 52 procent av en ideal bas och nästan halva skattebasen består av undantagna transaktioner (40 procent) och reducerade skattesatser (8 procent).

Undantagna transaktioner brukar kallas för momsfria men momsfritt är inte fritt från moms utan är belastade med dold moms som ger s.k. kumulativa effekter. Dold moms medför flera problem i samhället som att förskolor och äldreomsorg har svårt att få tag på lokaler, att egenarbete uppmuntras istället för att köpa in tjänster och att investeringar skjuts på framtiden. Även konsumenten drabbas i form av dold dubbelbeskattning eller att vissa transaktioner inte alls blir av. Detta i sin tur hindrar tillväxt och samhällsutveckling.

Nu ska alltså reglerna avseende momsskattesatser ändras inom EU. Vad är viktigt för oss i Sverige och hur vill vi att momsbeskattning ska utformas? Det är dags att diskutera momsen ur ett bredare perspektiv än tidigare och att framföra åsikter på EU-nivå. Gör vi inte det kommer andra länder att bestämma åt oss.

Denna rapport syftar till att ge en grund för fortsatt och fördjupad diskussion kring momsens skattebas och skattesatser.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist