LogoLogo
LogoLogo
Nyhet6 maj 2015

Nya momsregler ställer allt på ända

Reglerna för fastighetsmoms ses över med utgångspunkt i ett nytt fastighetsbegrepp. Konsekvenserna oroar. "Vi vågar inte ens tänka på alla de ställningstaganden och rättsliga prövningar som näringslivet anpassat sig till genom årtionden och som nu, helt eller delvis, blir obsoleta”, säger Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert.

Anna Sandberg Nilsson.jpg
Anna Sandberg Nilsson, skatteexpert.
Foto: Nicklas Mattsson

En ny EU-harmoniserad fastighetsdefinition börjar gälla 2017 som blir styrande för momsbeskattningen. Momsreglerna generellt, och inte minst reglerna för fastighetsmoms, är ytterst komplicerade och svåra för näringsliv, skatteverk och domstolar att tillämpa.

Skatterådgivningsbyrån Svalner har på Svenskt Näringslivs uppdrag gjort en första genomgång över vad det nya fastighetsbegreppet kan innebära jämfört med dagens definition i mervärdesskattelagen som kopplar till Jordabalken.

– Förändringen kan innebära materiella, finansiella och praktiska förändringar avseende till exempel beskattningsland, vad som är momsfritt och momspliktigt, omvänd byggmoms. Därutöver påverkas även avskrivningsunderlag och den praktiska hanteringen i redovisningen och it-system, säger Anna Sandberg Nilsson.

Svenskt Näringsliv och Fastighetsägarna skriver nu till Finansdepartementet för att få reda på vad som gäller.

Svenskt Näringsliv vill veta hur lagstiftningen kan komma att se ut. Remissinstanserna kommer att behöva maximal tid för att kunna avge relevanta synpunkter. Företagen kommer att behöva lång tid för att ställa om till ett nytt regelverk och Skatteverket kommer att behöva anpassa sin rättsliga vägledning.

Oavsett vad som görs kommer det att krävas stora insatser av alla aktörer som berörs av förändringarna, betonar Anna Sandberg Nilsson.

Skatter
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist