NYHET25 januari 2006

Platt skatt gångbar i en platt värld

Vad platt skatt är och vilka möjligheter en sådan har för svensk ekonomi diskuterades under ett seminarium arrangerat av Skattebetalarna.

Begreppet platt skatt har funnits bland nationalekonomer i 50 år, men det är först på senare så som begreppet tillämpats i praktiken. Idag har 9 av 27 EU-länder reformerat sina skattesystem till att ha mer eller mindre inslag av platt skatt. Det är i huvudsak de forna kommunistländerna som infört en radikal och liberal idé.

– För eller senare måste vi i Sverige förhålla oss till platt skatt. Det går inte att blunda för den när våra närmaste grannländer driver frågan så starkt, menade Robert Gidehag vd för Skattebetalarna.

– Platt skatt är farlig. För de som inte har det, varnade europaparlamentarikern Gunnar Hökmark, som också menade att platt skatt främjar entreprenörskap.

– De som hävdar att det inte är möjligt att införa platt skatt i Sverige har fel. Verkligheten i Slovakien och i Estland har visat det. Vi befinner oss mitt i platt skatt-revolutionen och det är dags att anta utmaningen, sade Hökmark.

Fördelarna med platt skatt är enligt förespråkarna är att systemet är enkelt, dubbelbeskattning försvinner helt eller delvis och statens skatteintäkter ökar. I Ryssland ökade skatteintäkterna med dryga 20 procent årligen de första tre åren platt skatt infördes där.

Vad som avses med platt skatt är däremot inte helt fastställt. Definitionerna sträcker sig från en enhetlig skattesats oavsett vad man har för inkomst, till en förändring i hur företags- och kapitalvinster ska beskattas och/eller kombinationer av dessa.

Seminariet i Spårvagnshallarna i Stockholm förhöll sig i huvudsak till den senare varianten.

– Platt skatt är inte slutmålet konstaterade, Peter Jungen från European Enterprise Institute utan målet är att uppnå en så kallad kassaflödesskatt, då skatt tas ut enbart vid konsumtion och inte när kapital investeras. Det är en mycket mer radikal idé, menade han.

– Det är en skatt som stimulerar till entreprenörskap, tillväxt, och dynamiska ekonomier, sa Jungen.

Diskussionen om huruvida en platt skatt är en reell möjlighet för Sverige avslutade seminariet.

Saco-ordföranden Anna Ekström var övertygad om att en platt skatt reform inte skulle leda till att det blev mer lönsamt att arbeta.

Skribenten Thomas Gür ansåg att dagens skattesystem är omoraliskt i det att det kräver särbehandling av vissa grupper för att dessa grupper ska få samma utfall som övriga grupper.

– Det här speglar statens syn på sina medborgare deras pengar vilket jag finner vara anstötligt, menade han och sade sig vilja pröva en platt skatt med förvärvsavdrag för de med lägst inkomster.

Per Juth från Svenskt Näringsliv ansåg inte att platt skatt var nödvändigt och noterade att det faktiskt finns stöd bland väljarna för rådande skattesystem och skattetryck.

– Så länge inget politiskt parti driver frågan och det finns ett stöd från allmänheten för den rådande ordning kommer inget att ske. Det här är väljarnas sak. Inte min, sa Juth som såg att det på sikt kunde vara möjligt att införa en platt skatt. Om den ökade företagens konkurrenskraft.

Skatter
Skriven avPatrick Baltatzis
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist