REMISSVAR22 december 2020

Remiss av promemorian Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2020/04880
Svenskt Näringslivs diarienummer
2020-215

Svenskt Näringsliv välkomnar förslaget att förlänga omställningsstödet men anser att stödet behöver förlängas till att också omfatta månaderna januari och februari. Den högsta möjliga ersättningsnivån bör också vara 90 procent, vilket kommissionens regelverk medger för små företag. Svenskt Näringsliv delar bedömningen att omställningsstödet till företag behöver förlängas för att motverka företagsnedläggningar, uppsägningar och arbetslöshet då fortsatta och förlängda restriktioner för att förhindra spridningen av coronaviruset medför att många företags verksamheter tvingas stänga ner.

Ansvarig handläggareJohan Lidefelt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist