NYHET16 mars 2015

Särskild löneskatt slår mot äldrebemanning

Mycket pekar på att regeringen kommer att lägga fram förslaget om löneskatt på äldre i vår. Förslaget skapar osäkerhet bland företag som anställer äldre och det riskerar även att slå mot äldre som driver eget.

Mats Claesson, vd för Veteranpoolen.

2007 sänktes arbetsgivaravgifterna för anställda över 65 år, från den ursprungliga avgiften på 31.42 procent till 10,21 procent. Som en följd startades många bemanningsföretag som anställer seniorer och fler äldre valde att starta eget. Enligt föreningen Skattebetalarna resulterade sänkningen i att 100 000 fler seniorer arbetar idag än tidigare.

I regeringens vårbudget kan förslaget en särskild löneskatt på äldre återigen bli aktuellt. Det är något som inte välkomnas av företag i branschen.

– En särskild löneskatt på äldre blir en blöt filt på företag i vår bransch, säger Mats Claesson, vd för Veteranpoolen, Sveriges största bemanningsföretag för pensionärer med runt 9 000 anställda.

I regeringens budgetproposition i höstas ville man sätta löneskatten för personer över 65 år till 5,6 procent, vilket skulle innebära arbetsgivaravgifter på nästan 16 procent. Mats Claesson berättar att Veteranpoolen kommer klara förändringen men att de ökade kostnaderna med en sådan skattehöjning skulle kunna sakta ner expansionstakten.

– Vi fakturerar runt 300 000 timmar om året. Med en särskild löneskatt skulle det innebära en kostnad om ca 8 kronor mer i timmen. På årsbasis är det mer än två miljoner kronor i ökade kostnader, säger Mats Claesson.

Enligt honom är det svårt för företag i branschen att effektivisera eftersom deras största utgift är lönekostnader. Lösningen är att höja priserna eller anställa färre.

– Vi kan inte effektivisera på samma sätt som i industrin, säger Mats Claesson.

Finns behov att arbeta även som äldre

Han tror att en löneskatt kan slå hårt mot mindre aktörer i branschen som ännu inte lyckats jobba upp en buffert. Mats Claesson pekar också på att det finns ett stort behov hos många äldre att arbeta längre än till 65.

– Det kan bero på att man vill känna att man är med och bidrar till samhällets utveckling samtidigt som man kommer ut och träffar nya människor. Höjda kostnader att anställa äldre skapar oro i denna grupp, säger han.

Gunbritt Nyberg är vd för Senioruthyrning.se, ett Franschisebaserat företag som rekryterar personer över 67 år. Företaget har runt 500 medarbetare och finns på nio orter i Sverige. En löneskatt skulle innebära höjda priser.

– Vi har god ekonomi och stora möjligheter till expansion, men just nu är vi lite försiktiga när det kommer till att expandera till andra städer, eftersom det liggande förslaget från regeringen är så otydligt. Men vi räknar dock med att det blir en höjning i vårbudgeten, säger Gunbritt Nyberg.

Höjning slår mot egenföretagare

Peter Gerlach, planeringschef på finansdepartementet, meddelar via e-post att regeringen fortfarande vill höja arbetsgivaravgiften för äldre. Han pekar på att utvärderingar visar att sänkningar av socialavgifterna är ineffektivt som jobbskapande åtgärd.

”Vi vill därför reducera nedsättningen av arbetsgivaravgiften för personer över 65 år (Enligt vad vi föreslog i Budgetpropositionen för 2015 så blir den nedsatt till ungefär hälften istället för att vara nedsatt till ungefär en tredjedel) Även med den genomförda förändringen kommer det alltså att vara mycket ekonomiskt gynnsamt för äldre att arbeta vidare och för arbetsgivare att behålla personal över 65 års ålder”, skriver han.

Joacim Olsson, vd för organisationen Skattebetalarna, är kritisk och pekar på att en höjning inte bara slår mot företag som anställer äldre – det slår även mot personer över 65 år som startar egna företag.

– Det kan vara personer som suttit fast i en anställning och först på äldre dagar sett möjligheten att starta en egen verksamhet, säger han.

Enligt organisationen innebär regeringens förslag en skattehöjning på 23 520 kronor om året för en egenföretagare eller anställd med en månadsinkomst på 35 000 kronor. Joacim Olsson lyfter även fram att antalet egenföretagare som är över 65 år nästintill har fördubblats sedan 2007.

– 2006 hade vi 41 000 företagare över 65 år, idag har vi 72 000. En ganska markant ökning på några få år. En stor del av den effekten kan man tillskriva de här skattelättnaderna, säger han.

Skatter
Skriven avHenrik NygrenHenrik Nygren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist