Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 mars 2018

"Skattereglerna ökar inte kostnaderna i vården"

Finansminister Magdalena Andersson hävdar att det numera nedlagda förslaget om ändrad entreprenörsskatt, hade kunnat få bukt med vårdens beroende av hyrpersonal. Nu svarar experter på utspelet, och menar att förslaget inte har något med bemanningssituationen att göra.

Martina Elfgren Lilja, tf vd Bemanningsföretagen

Förra året försökte regeringen lägga fram ett förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag, den så kallade entreprenörsskatten, men fick backa efter kritik från oppositionen. Nu menar finansminister Magdalena Andersson (S) att förslaget hade kunnat hjälpa landstingen i arbetet med att minska beroendet av hyrpersonal, enligt Sveriges Radio. Men ministerns påstående får inget stöd av Bemanningsföretagen, som företräder företag som hyr ut personal till bland annat vården.

– Skälen till att sjukvårdspersonal väljer att arbeta inom vårdbemanning beror inte främst på entreprenörskatten. Framförallt är det makten över den egna tiden och arbetssituationen. Att själv kunna välja tid och arbetsplats, kombinerat med ökad flexibilitet kring ledighet står högt på listan, säger Martina Elfgren Lilja, tillförordnad vd på Bemanningsföretagen.

– Högre lön kommer först på fjärde plats enligt den medarbetarundersökning vi gjort. Vårdbemanning gör det möjligt för många att stanna kvar inom vården, jobba fler år eller helt enkelt få bättre livskvalitet, säger hon.

Experter på såväl välfärdspolitik som skatter avvisar helt påståendet att det skulle vara skattereglerna som ökat kostnaderna i vården.

– En ökad beskattning skulle skapa en uppenbar risk för dels ökade kostnader för landstingen till följd av krav på högre ersättningar, dels för ökad personalbrist genom minskat utbud av läkartjänster, säger Anders Morin, välfärdsexpert på Svenskt Näringsliv.

Motståndet mot finansdepartementets förslag till kraftiga försämringar av entreprenörsskatten var stort hos landets småföretagare, och även inom regeringen, vilket gjorde att förslaget fick omarbetas. När det visade sig att det inte fanns majoritet i riksdagen valde regeringen att till slut dra tillbaka förslaget.

– En generell försämring av entreprenörsskatten skulle slå hårt mot företagande och sysselsättning och därmed de skatteintäkter som lägger grunden för vår välfärd, säger Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Skatter
Skriven avAnders Ydstedt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist