NYHET21 december 2018

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

Svenskt Näringslivs stipendium för bästa studentuppsats om skatter delades under torsdagen ut för första gången. Stipendiet på 15 000 kr tilldelades Amanda Östlund Tjernström för hennes uppsats ”Finansdepartementets förslag avseende nya riktade räntebegränsningsregler, en kritisk granskning av nödvändigheten, lämpligheten samt utformningen av reglerna”, skriven vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Pristagaren Amanda Östlund Tjernström tillsammans med juryns ordförande professor Claes Norberg.

”Stipendiaten skriver på ett välinitierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet. Uppsatsen belyser flera centrala omständigheter för företagande och entreprenörskap. Läsaren får genom uppsatsen en tydlig bild av svårigheter med regelverket och förstår på så sätt hur det kan komma att påverka företagande i stort” lyder juryns motivering.

Svensk Näringslivs uppsatstävling riktar sig till kandidat-, master- och magisterstudenter och avser uppsatser skrivna om skatter. Juryn som bedömer uppsatserna utgörs av experter från Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

– Fler borde intressera sig för skattefrågor ur ett bredare perspektiv, särskilt då skatter har stor betydelse för företagsamheten. Därför har vi startat uppsatstävlingen. Vi hoppas att den kan stimulera intresset för skattefrågor hos studenter, säger Johan Fall, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Kriterierna för tävlingen är att uppsatsen måste vara godkänd vid ett svenskt lärosäte under den föregående terminen och ska behandla skatter som påverkar företagande och entreprenörskap. Vem som helst kan nominera en uppsats, även författaren själv.

– Skatter berör flera vetenskaper, vilket framgått av de uppsatser som nominerats i första omgången: Företagsbeskattning, moms, punktskatter, rättssäkerhet och redovisning är några av de områden som berörts av de uppsatser som behandlar skatterätt. De företagsekonomiska och nationalekonomiska uppsatserna har istället haft en tendens att analysera hur beskattning påverkar företagens verksamhet och finansiering. Men, det finns inte några begränsningar så länge som uppsatsen behandlar skatter som påverkar företagande och entreprenörskap, säger juryns ordförande professor Claes Norberg.

Håll utkik här för utlysning av nästa tävlingsomgång!

Här finns Amanda Östlund Tjernströms uppsats

Skatter
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist