NYHET20 juni 2019

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.

Pristagaren Amanda Du Rietz tillsammans med juryns ordförande professor Claes Norberg.

Ämnet för uppsatsen är ”Beaktande av värdeminskningar i samband med utflyttningsbeskattning – en analys mot bakgrund av EU-domstolens praxis”. Den är skriven vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Amanda Du Rietz arbetar på Skeppsbron Skatt med klienter inom flera branscher, med särskilt fokus på svensk och internationell företagsbeskattning.

– Jag blev jätteglad för priset. Uppsatsskrivandet innebär att man under en längre tid får möjlighet att sätta sig in i en fråga på djupet vilket gör att man utvecklas. EU-rätten får allt större betydelse på skatterättens område och jag har haft nytta av att sätta mig in i aktuella EU-rättsfrågor.

Juryn består av experter från Svenskt Näringslivs skatteavdelning. Ordförande i juryn, professor Claes Norberg, skriver i sin motivering att:

– Stipendiaten skriver om en praktiskt och teoretiskt betydelsefull fråga som berör såväl företag som privatpersoner. Uppsatsen innehåller en väl strukturerad analys av rättspraxis och de nyligen införda reglerna i EU:s skatteflyktsdirektiv. Uppsatsen belyser på ett klargörande sätt den skatterättsliga problematik som de skattskyldiga – inte minst företagen – ställs inför i samband med en utflyttning.

Svenskt Näringsliv startade 2018 en uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter. Priset som är på 15 000 kronor delades ut den 19 juni 2019. Syftet med priset är att få fler studenter att intressera sig för skattefrågor ur ett bredare perspektiv, då skatter har stor betydelse för företagsamheten.

Kriterierna för tävlingen är att uppsatsen måste vara godkänd vid ett svenskt lärosäte och att den ska behandla skatter som påverkar företagande och entreprenörskap. Vem som helst kan nominera en uppsats, även författaren själv. Priset kommer att delas ut upp till tre gånger per år.

Läs mer här

Skatter
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist