LogoLogo
LogoLogo
Nyhet26 mars 2018

"Utmärkt att regeringen drar tillbaka exitskatt"

Carola Lemne: "Exitskatten och det tidigare förslaget till förändringar av entreprenörsskatten är två exempel på skadliga förslag. Tack och lov har båda dragits tillbaka."

Finansminister Magdalena Andersson meddelar att regeringen inte går vidare med förslaget till en så kallad exitskatt.

– Det är utmärkt att regeringen lyssnat till kritiken och nu drar tillbaka förslaget. Planerna på en exitskatt har skapat stor oro bland landets företagare. Den skulle bland annat försvåra generationsskiften på liknande sätt som den tidigare arvsskatten.

– Exitskatten och det tidigare förslaget till förändringar av entreprenörsskatten är två exempel på skadliga förslag. Tack och lov har båda dragits tillbaka. De borde inte lagts fram över huvud taget.

– Avgörande för investeringar, tillväxt och jobbskapande är att ha stabila villkor kring entreprenörskap och ägande samt att tydligt avvisa varje form av återinförande av gamla slopade skatter. Ogenomtänkta förslag riskerar att orsaka skada även om de inte genomförs. Regeringen drar förhoppnings lärdom av detta.

Skatter
Skriven avRedaktionen Extra
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist