NYHET21 september 2021

Välkomna förbättringar i personaloptionsbeskattningen

I budgeten för 2022 föreslår nu regeringen att beskattning av personaloptioner förbättras och förenklas. Ett besked som välkomnas av Svenskt Näringsliv.

Richard Hellenius, expert på företagsbeskattning. Foto: Ernst Henry Photography AB

För att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner infördes 2017/2018 lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall. Lättnaderna var välkomna men gränsvärdena var lågt satta och lagstiftningens utformning ledde till praktiska problem hos berörda företag. I budgeten för 2022 föreslår nu regeringen att reglerna förbättras och förenklas. Ett besked som välkomnas av Svenskt Näringsliv.

– Sammanfattningsvis är det betydande förbättringar som föreslås, men det kvarstår behov av ytterligare förbättringar och det är angeläget att regeringen fortsätter arbetet med att säkerställa en väl fungerande personaloptionsbeskattning, säger Richard Hellenius, expert på företagsbeskattning.

När förslaget till nu gällande regler var på remiss framförde Svenskt Näringsliv att det var viktigt att gränsvärdena i förslaget höjs då det annars kan inträffa att relativt nystartade företag med arbetskraftsintensiv verksamhet överskrider de föreslagna gränsvärdena och därmed går miste om möjligheterna att använda de föreslagna reglerna om skattelättnader för personaloptioner.

– Någon höjning aktualiserades dock tyvärr inte då. Nu föreslås i budgeten att vissa gränsvärden höjs, vilket är viktigt inte minst för många nya entreprenörsföretag.

Gränsen för hur stort medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget får vara föreslås höjas från 49 till 149 och gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning föreslås höjas från 80 miljoner kronor till 280 miljoner kronor. En annan utvidgning som föreslås är att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska kunna omfattas av lättnaderna. Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Skatter
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist