Seminarium

Almedalen: Varför presterar svenska elever så dåligt i matte?

juni
25
25 juni 2024, 14:00-14:45
Lägg till i kalender

Allt för många når inte kunskapsmålen i matematik. Resultatskillnaderna är stora, mellan stad och land, olika kommuner, olika huvudmän, mellan skolor – till och med mellan klassrum i samma skola.

I senaste TIMSS presterar bara fem procent av svenska elever på avancerad nivå i matematik. Matematik-forskarna Ola Helenius (Göteborgs universitet) och Linda Marie Ahl (Uppsala universitet) har i en serie rapporter visat på allvarliga brister i grundskolans matematikundervisning. Under detta seminarium diskuterar de möjliga reformer och åtgärder för förbättrade matematikresultat. 

Medverkande

Linda Marie Ahl
Doktor i matematikämnets didaktik, Uppsala universitet / Nationellt Centrum för Matematikutbildning
Ola Helenius
Professor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik, expert Läroplansutredningen, Göteborgs universitet / Centrum för Matematikutbildning
Gustav Blix
Moderator och ansvarig för grundskolefrågor, Svenskt Näringsliv

Ytterligare talare kan tillkomma

juni
25
25 juni 2024, 14:00-14:45
Lägg till i kalender
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist