NYHET30 oktober 2020

”Åstrandutredningens förslag om skolpengen ett slag mot likvärdigheten”

Utredningen ”En mer likvärdig skola” (SOU 2020:28) föreslog i april 2020 att kommuner ska göra ett avdrag i beräkningen av skolpengen till fristående grundskolor. Syftet med avdraget är att kompensera kommunala skolor för de merkostnader som bedöms uppstå på grund av behovet av överkapacitet vid elevvariationer. 

Mot bakgrund av vikten av likvärdighet mellan skolformerna har Svenskt Näringsliv anlitat skolforskaren PhD Gabriel Heller-Sahlgren för att i rapportform göra en empirisk granskning av utredningens analyser och slutsatser i denna del. Heller-Sahlgren har i en debattartikel i Dagens Industri redovisat sina slutsatser.

Rapporten visar följande:

 1. 1.
  Utredningens bedömning att kommunerna i större utsträckning anpassar sig till variationer i elevkullarna över tid saknar tydligt stöd och grundas på otillräckliga analyser. Vid noggrannare analys synes friskolorna anpassa sig mer till sådana variationer.
 2. 2.
  Utredningen överskattar merkostnaderna för variationer i elevunderlaget.
 3. 3.
  Utredningens överslagsberäkningar är missvisande vad gäller om finansieringen mellan fristående och kommunala skolor är likvärdig. När data och beräkningar korrigeras tyder analysen i stället på att det är kommunala skolor, och inte friskolor, som överkompenseras under 2010-talet.
 4. 4.
  Fristående skolor minskar kommunernas skolkostnader. Orsakerna till de lägre skolkostnaderna kan vara dels att friskolorna underkompenseras i förhållande till kommunala skolor, dels att konkurrensen leder till en högre kostnadseffektivitet i bägge skolformerna.

Rapporten visar alltså att utredningens förslag att tillåta ett skolpliktsavdrag i beräkningen av skolpengen är grundad på antaganden, beräkningar och slutsatser som inte stämmer med verkligheten. Om det realiseras skulle det innebära ett hårt slag för friskolesektorn i stort, och i förlängningen nedläggning av skolor och minskade möjligheter att bygga ut väl fungerande och populära skolor.

Fristående skolor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist