NYHET15 november 2016

Friskolor bra för svenska utbildningssystemet

Friskoleelever presterar bättre än elever i kommunala skolor. Det framgår av rapporten Friskolorna och PISA. ”Att slå undan benen för privata aktörer kan därför knappast lösa skolans problem”, menar forskarna.

I den nya rapporten från tankesmedjan ECEPR analyserar Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanandaji resultaten i den senaste Pisa-undersökningen. Rapporten är extra intressant eftersom den går djupare i sin analys än vad OECD gjort i sin rapport ”Improving schools in Sweden”.

Analysen visar att elever i fristående skolor presterar cirka 10 poäng högre i matematik, 14 poäng högre i naturvetenskap och 18 poäng högre i läsförståelse jämfört med elever i kommunala skolor, efter att bakgrundsvariablerna hålls konstant. Detta innebär att elever i friskolor ligger cirka två månader före i matematik, tre månader före i naturvetenskap och fyra månader före i läsförståelse.

– Detta tyder på att friskolorna förbättrat sina resultat relativt kommunala skolor under samma period som elevprestationerna i genomsnitt har fallit, säger Gabriel Heller Sahlgren.

Dämpat ras

Rapporten presenterades vid i seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv i förra veckan. I seminariet medverkade bland andra Internationella Engelska skolan i Enskedes rektor Robert Clark. Han menade att skolans tydliga policy när det gäller ordning och reda i klassrummet, läxor, tydlig skolledning och tvåspråkighet och fokus på individens inlärning är anledningen till att skolan är så populär. Engelska skolan i Enskede har fullt till och med 2026.

Ordning och reda i skolan är enligt Gabriel Heller Sahlgren en viktig framgångsfaktor för skolor.

– Vi finner en rad variabler som potentiellt delvis kan förklara friskolornas fördel, friskolorna har bättre skol- och studiemiljö, mer läxor och mer aktiva lärare. Dessa faktorer är också positivt relaterade till Pisa-resultaten, vilket finner stöd i tidigare forskning.

Överlag stödjer rapportens resultat tidigare forskning som indikerar att framväxten av friskolor snarast har dämpat Sveriges kunskapsras. Merparten av forskningen tyder inte på att friskolorna ligger bakom grundskolans stora problem, framhåller Gabriel Heller Sahlgren.

– Att slå undan benen för privata aktörer inom skolväsendet skulle därför knappast lösa några problem. Tvärtom riskerar resultaten att sjunka ytterligare. Att ställa höga krav på alla aktörer inom utbildningssystemet – privat som offentlig – är troligen en bättre strategi för att förbättra elevernas prestationer.

Svart på vitt

Alexandra Anstrell, är moderat riksdagsledamot och sitter i utbildningsutskottet. Hon var en av deltagarna under seminariet.

– Det är väldigt intressant att vi få svart på vitt på att många friskololor är väldigt duktiga på att förmedla kunskap. Att rapportens slutsatser kommer samtidigt som Ilmar Reepalu lämnat sitt förslag om att begränsa vinster i välfärdsföretag är väldigt bra tajming, säger hon och fortsätter:

– Hela skolsverige borde stanna till och se vad som kan läras av framgångsrika skolor. Jag skulle önska att Skolinspektionen fick i uppdrag att lyfta fram de bästa exemplen. Det skulle höja kvaliteten och stärka fler elevers lärande och kunskaper.

Utbildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist