Rapport1 juni 2022

Friskolornas roll i det svenska utbildningssystemet

Svenskt Näringsliv har gett ekonomie doktor Mikael Sandström i uppdrag att göra en kunskapsöversikt i den så kallade friskolefrågan. En genomgång görs av forskning om hur valfrihet påverkar skolresultat, hur segregation och jämlikhet påverkas och ifall möjligheten för vinstdrivande skolor att vara verksamma inom ramen för friskolesystemet har positiva eller negativa effekter. Även den hett omdebatterade frågan om huruvida friskolornas ersättning är för hög eller för låg behandlas.

I rapporten görs också en längre tillbakablick för att skapa en bättre förståelse för den nuvarande debatten. Bakgrunden till friskolereformen och andra reformer beskrivs, och de slutsatser som drogs till följd av offentliga sektorns problem på 1980-talet diskuteras. Avslutningsvis sammanfattas några av de utmaningar som finns i friskolesystemet och i de andra valfrihetssystemen.

Skriven avMikael Sandström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist