Rapport14 juni 2023

Grundskolans kursplaner i matematik – igår, idag och imorgon

Matematik är ett av grundskolans viktigaste ämnen. Trots en viss förbättring senaste decenniet har många elever fortsatt svårt att klara de matematikkunskaper som krävs för att nå gymnasiebehörighet. Det är dessutom bara cirka fem procent av de svenska eleverna som når avancerad nivå i Timss-proven i årskurs 8, långt efter toppnationen Singapore (51 procent) och snittet bland OECD-länderna (11 procent). Det finns därför anledning att fortsätta försöka utveckla och förbättra grundskolans matematikundervisning.

I den här rapporten beskriver docent Johan Prytz (Uppsala universitet) hur kursplanerna i matematik förändrats över tid. Rapporten jämför också översiktligt vad vi vet om elevernas matematikkunskaper och diskuterar hur de olika kursplanerna påverkat såväl läromedel som kunskapsresultat.

Den diskuterar även om en mer detaljrik beskrivning, ett mer matematiskt ämnesspråk och en tydligare progression kan bidra till bättre matematikresultat i grundskolan.

Skriven avJohan Prytz
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist