Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport2 oktober 2017

Levererar akademin vad näringslivet behöver?

Sverige och världen förändras i snabb takt. Globalisering och digitalisering påverkar samhällets alla sektorer och tillsammans med demografiska skiften i befolkningen bidrar detta till att behoven på arbetsmarknaden och kraven på arbetskraften förändras. Mycket tyder på att den svenska arbetsmarknaden fortsatt kommer att präglas av en hög förändringstakt.
Digitaliseringens framfart kommer inte att sakta ner och den globala ekonomin innebär dels att svensk arbetskrafts konkurrenskraft i allt större utsträckning utmanas i högre form av krav på högre flexibilitet, innovationskraft och nya kompetenser, dels att skillnader i produktionskostnader styr var produktionen lokaliseras och arbetstillfällen uppstår. En rekryteringsenkät från 2016 visar att vart fjärde svenskt företag anser att kompetenskraven på de anställda har förändrats under de senaste åren. Inom en snar framtid kan vi också vänta oss stora förändringar inom områden som energi, material och hälsa där ny kunskap inom nanovetenskap och life science kan ge helt nya möjligheter och samtidigt krav på helt nya kompetenser. Näringslivets forskningsberedning har också låtit genomföra en SKOP-undersökning gällande rekryteringar till ledande befattningar inom företagen. Undersökningen visar att nära 45% av företagen med 10-49 anställda anser att de inte hittar tillräckligt många kandidater med de viktigaste ämneskunskaperna när de rekryterar till ledande poster. Främst handlar det om personer med högre utbildning och yrkeserfarenhet. Det utvidgar frågeställningen från vad akademin levererar, till vad samhället- akademin och näringslivet tillsammans, levererar i form av kompetenta ledare.

Skriven avMats Bergstrand
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist